הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנהלת חשבונות" לאנגלית

חפש את הנהלת חשבונות ב: הגדרה מילים נרדפות
accounting
bookkeeping
accountancy
the accounts
זו לא דרך ללמד הנהלת חשבונות!
This is no way to teach accounting.
תשמע, שאלתי גבי לתפוס בסגל מחלקת הנהלת חשבונות.
Listen, I asked Gaby to grab the accounting department roster.
איך זה בתור הנהלת חשבונות יצירתית?
[WOMAN GASPS] HOW'S THAT FOR CREATIVE BOOKKEEPING?
לדעתי, את צריכה לשיר לפרנסתך במקום הנהלת חשבונות.
In my opinion, you should be singing for a living Instead of bookkeeping.
בגלל שאני חושבת לעשות, קורס, הסבה ואני לא מסוגלת להחליט למה הנהלת חשבונות או לימודי מדיה.
Because I've been thinking about doing a course, retraining, and I can't decide whether to go for accountancy or media studies.
תקשיבי, דני, אבא של לא שותה והוא לא אמר לי שאת צריכה ללמוד הנהלת חשבונות.
Listen, Dani, your dad, he's not drinking, and he didn't tell me that you should study accountancy.
חשבונית זו נוצרה משיטת הנהלת חשבונות התואמת לתנאים של תקנה מספר 598/1999
This invoice originates from a bookkeeping system which is consistent with the provisions of Regulation No. 598/1999
אמא, יש לו חברת הנהלת חשבונות משלו.
Mom, he has his own accounting firm.
למון, את מכירה את ריק ממחלקת הנהלת חשבונות?
Lemon, you know Rick from accounting.
תודה שנתת לי לבלות""באגף הנהלת חשבונות
"Thanks for letting me hang out in accounting."
את יודעת, הנהלת חשבונות התעסקות עם ספקים.
You know, bookkeeping, dealing with vendors.
לפניי, כל מה שהיה לכם על אבי היתה הנהלת חשבונות יצירתית.
Before I agreed to help, all you had on my father was creative bookkeeping.
הנהלת חשבונות הודיעה לך לפני יומיים על הביטוח של המטופלת שלך.
Accounting notified you two days ago about your patient's insurance.
לוגיסטיקה, הנהלת חשבונות, ייצור, הפצה.
Logistics, accounting, manufacturing, distribution.
הנהלת חשבונות, תזמון, סטטיסטיקת הקלטה.
Bookkeeping, scheduling, recording statistics.
אין שום הנהלת חשבונות עבור זה.
There's no accounting for it.
הנהלת חשבונות, ראיית חשבון, טכנאי רנטגן, שיננית.
Bookkeeping, accounting, X-ray technician, dental hygienist.
למה כולם נמצאים ליד הנהלת חשבונות?
Why is everyone clumped around accounting?
קווין ואני חייבים ללכת כי מחלקת הנהלת חשבונות היא משפחה קטנה בפני עצמה.
Well, Kevin and I have to go, because accounting is its own little family.
אני רוצה מידע הנהלת חשבונות, רישומי חברים, דברים כאלה.
I want accounting information, membership rosters, stuff like that.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 134. מדויק: 134. זמן שחלף: 223 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo