הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנזילות" לאנגלית

liquidity
fluidity
liquify
אנחנו יכולים להראות לך הנזילות שלנו,
We can show you our liquidity,
יש המון מסיבות מובנות של בלבול מלקוחות על באיזו דרך ללכת, ולצערי, יש פשוט אין תשובה ברורה, בגלל חוסר הוודאות של הנזילות של הדולר.
There's understandably lots of confusion from clients about which way to go, and unfortunately, there's just no clear answer, because of the uncertainty of the liquidity of the dollar.
חשבתי שזה מוזר בהתחלה, אבל אז נזכרתי שהדיסרטציה שלך היה על הנזילות שבמטאפורה.
I thought it was odd at first, but then I remembered your dissertation was on the fluidity of metaphor.
זה לא הכל הנזילות שלנו!
That is not all of our liquidity!
האחד, חברת 'פריטו-ליי' הגתה את עניין הנזילות הזה עם צרכניה.
One is that Frito-Lay figured out this liquidity thing with their consumer.
בחרו בכל אחד מכלי הנזילות לעיוות התמונה בתצוגה המקדימה.
Choose any of the liquify tools to distort the preview image.
אפילו הנזילות והכתמים האלה אנחנו פשוט לא אוהבים לדבר עליו.
Even those spills and stains we just don't like to talk about.
זה מסתורי בערך כמו הנזילות של המים.
It's about as mysterious as the liquidity of water.
לא ניתן להשתמש בכלי הנזילות על קבצים מקושרים או עצמים הכוללים מלל, תרשימים או סמלים.
You cannot use liquify tools on linked files or objects that contain text, graphs, or symbols.
אנחנו לא מצליחים להפסיק את הנזילות.
We can't stop the oozing.
"לו רק הנזילות האלו היו "בכאילו
Now if only these leaks were just pretend.
הבריכה נוקזה, הנזילות תוקנו, הגנרטור פועל ואני נפגש עם החברים שלי
Pool's drained, leaks are fixed, generator's running, and I'm meeting my buddies.
אולי לא בכוונה, אבל אם ספינה טובעת האחרון שבדק את הנזילות נהג ברשלנות.
Well, maybe not intentionally, but if a ship sinks the last person who checked for leaks is negligent.
זה גלאי הנזילות!
הנזילות מידי חזקות.
The leaks are too strong.
אולי תתקן סוף סוף את הנזילות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 16. זמן שחלף: 30 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo