הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנחה" לאנגלית

חפש את הנחה ב: הגדרה מילים נרדפות
discount
assumption
hypothesis
premise
presumption
rebate
supposition
allowance
postulation
off
guide
guided
assumed
laying
instruct

הצעות

47
39
סכום שורה (כולל הנחה) המשויך לחשבונית
Line amount (including discount) that is associated with the invoice
לבקש הנחה אין פירושו שאני עני.
Madame, asking for discount doesn't mean I am poor.
קיימת כאן הנחה שאני בכלל רוצה לפגוש אנשים אחרים.
The assumption here is that I want to meet other people.
יש לך הנחה כלשהי לעובדה שאנו לא נדבקנו?
Do you have any hypothesis as to why we have not been infected.
אין לך לקוח תכוף הנחה כמו ברחיצת המכוניות?
Don't you have a frequent customer discount like at the car wash?
מכיל סמל אם הסכם מחיר או הנחה הם ישימים
Contains an icon if a price agreement or discount is applicable
הגבול העליון עבור טווח הכמויות שעליו ניתן להחיל הנחה מסוימת.
Upper boundary for the quantity range to which a particular discount can be applied.
הנחה עבור סעיף החוזה. מצוינת באחוזים.
Discount for the contract line. Specified as a percentage.
סכום מכירה של השורה (כולל הנחה).
Sales amount of the line (incl. discount).
האם הפריט כלול בחישוב של הנחה כוללת משולבת?
Is the item included in the calculation of a combined total discount?
הנחה כוללת על הזמנת המכירה באחוזים.
Total discount on the sales order in percentage.
לא, אין הנחה לשני גברים.
No, no discount for two men.
גב אנסמלי, את אספת כרטיסי הנחה?
Mrs. Anselmi, you picked up discount tickets?
קרל נתן לי מחיר טוב וגם הנחה לעובד עתידי.
Carl gave me a good deal, future employee discount.
הנחה כוללת מצרפת את הספק לקבוצת הנחה כוללת.
Total discount attaches the vendor to a total discount group.
לניר יש שובר הנחה לתערוכה במוזיאון.
Nir has a discount coupon for the museum's exhibition.
למעשה, זו קצת יותר מסתם הנחה.
Actually, this is a little bit more than an assumption.
שמעתי שביקשת הנחה במלון של קלוד.
Well, I heard you asked for a discount in Claude's hotel.
משהו מהמעדנייה בובי בטח יעשה לנו הנחה?
Something from the deli? Bobby'd probably give us a discount.
חייך בסכנה בגלל הנחה שאתה לא יכול להוכיח.
Your life is at risk because of a hypothesis you can't support.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1881. מדויק: 1881. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo