הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הניו יורקי" לאנגלית

חפש את הניו יורקי ב: הגדרה מילים נרדפות
new york
New Yorker
זה חוש ההומור הניו יורקי הסרקסטי שלי.
Kidding. It's my New York sarcastic sense of humor.
כולם עוקבים חזרה למשרד הניו יורקי של האפ בי איי.
They all trace back to the New York office of the Federal Bureau of Investigation.
הניו יורקי הזה מלא הפתעות.
That New Yorker is full of surprises.
אני מקווה שכן, כי הניו יורקי הזה מתחיל לחשוב שקלואי מניקה גוש גבינה שוויצרית.
I hope so, 'cause this New Yorker is starting to think that miss Chloe has been "nursing" a fat slab of swiss cheese.
דנה סקאלי, זהו הסוכן פייטון ריטר עם המשרד הניו יורקי של הלשכה.
Dana Scully, this is Agent Peyton Ritter with the Bureau's New York office.
לרוע המזל, הבחור הניו יורקי שלי עדיין הסתכל על נשים אחרות.
Unfortunately, my New York guy was still seeing other women.
הם של הסנטור הניו יורקי, ניית"ן פטרלי.
Are that of new york senator nathan petrelli.
אז איך זה מתקדם עם ידידינו הניו יורקים?
So how's it going with our New York friends?
אולי לא בקרב החברים הניו יורקים שלך, בן, אבל בשאר המדינה, זה אכן דבר רע.
Maybe not among your New York friends, son, but for the rest of the country, yes, indeed, it is a bad thing.
הדגים הניו יורקים האלה, סרג'נט, הם לא נוגסים בפיתיון.
It's these New York fish, Sarge, they won't take the bait.
חוש ההומור הניו יורקי...
That New York sense of humor...
הבחור הניו יורקי?
The New York guy?
הוא עשה זאת עם העבודה המפורסמת שלו מהמוזאון הניו יורקי לאומנות מודרנית.
He did it with this famous piece from the New York Museum of Modern Art.
ובמגזין פורצ"ן הניו יורקי האנליסט אלמו רופר מפרסם תיעוד מתמשך בנושא תמיכתה או שלילתה של האומה באיך שהמדינה מנוהלת
And in New York Fortune Magazines analyst Elmo Roper compiles for publication a continuous record of the nations approval or disapproval of how the country is being run.
לתת לחבר הניו יורקי החשוב שלך?
Give your big shot New York boyfriend my room?
לפי האסטרולוג של הדיילי ניוז הניו יורקי:
According to the New York Daily News' astrologer:
כששכרתי אקדח, הבחור מאחורי הדלפק היה לגמרי אדיב ונחמד, עד שהראתי לו את רשיון הנהיגה הניו יורקי שלי.
When I rented a gun, the gentleman behind the counter was perfectly pleasant and kind, until I showed him my New York City driver's license.
יורש הנדל"ן הניו יורקי רוברט דרסט יועבר השבוע לידי רשויות טקסס.
MAN: New York real estate heir Robert Durst will be turned over to Texas authorities this week.
הניו יורקים - אנחנו יכולים לעזור -?
The New Yorkers! -Can we help?
רוב הניו יורקים יבואו לכאן ויתהו מדוע הוא מפותל כך.
Most New Yorkers might come here and wonder why it curves like this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo