הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הניקוד" לאנגלית

punctuation
score
Birdie
scorecard
scoring
scored
point system
scoreboard
rating
והילד לא בודק את האיות או את הניקוד שלו.
And the kid never checks his spelling or punctuation.
אם הניקוד של אחד מאיתו גבוה מאחוז הגבינה אז אנחנו משתכרים.
If one of us bowls a higher score than the percentage of cheese, then we get blasted.
אז מה דעתך שאני אשווה את הניקוד?
So how about I even the score?
אני מניח שהציפור הרסה את הניקוד שלך.
I guess the birdie ruined your Birdie.
אך מאחר וזה רדיו, הניקוד יהיה נמוך מבחינת דמיון להמצאה מודרנית ולתחכום.
But since it was a radio, it'll score low for resemblance to modern invention and ingenuity.
ג'יי חצה אותנו פעמיים, והוא הסיר את הניקוד שלנו.
Jay double-crossed us, and he took off with our score.
"אנגרי בירדס דקסטר לא רוצה לראות את הניקוד שלך ב.
Dexter doesn't want to see your Angry Birds score, Cody.
מנצחת הקבוצה עם חמשת הרצים בעלי הניקוד המצטבר הנמוך ביותר.
The team with the lowest combined score for their top 5 runners wins.
אם הניקוד שלי לא נחשב, אז למה אני כאן בכלל?
If my score don't count, why am I even here?
פשוט תנסו לזכור, הניקוד הנמוך מנצח.
Just try and remember, lowest score wins.
האם זה הניקוד או חום הגוף?
Is that score or body temperature?
זהו משחק שבלתי אפשרי לנצח בו אך ג'סי אינו עוקב אחרי הניקוד.
It's an all but impossible game to win, but Jesse's not keeping score.
או קיי, יש לי את הניקוד של ספרד.
All right. I have the score for Spain.
9.4 אם אף-אחת לא תעבור את, הניקוד של הבת שלי על הקורה
9.4. If no one beat my daughter's score on the beam, she would make pre-team.
תבנית הניקוד, CloserToTargetIsBetter, אינה נתמכת.
The Scoring Pattern, CloserToTargetIsBetter, is not supported.
ספריית פקדי האינטרנט של שרת כרטיסי הניקוד של Microsoft PerformancePoint
Microsoft PerformancePoint Scorecard Server web controls library
כרטיס הניקוד או התצוגה שתצורתם נקבעה אינם קיימים בשרת.
The configured scorecard or view does not exist on the server.
משתמש בחלק הניקוד המשולש דילן מסתער קדימה עם 6 יתרון.
Using the triple word score, Dylan charges ahead by six.
מה הניקוד שלי אימא אמרה שרצית לבחון.
Mother said you wanted to test my genius IQ.
לא, אני רוצה לבדוק את הניקוד.
No. I want to check the scores.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 218. מדויק: 218. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo