הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנפוצות" לאנגלית

common
prevalent
frequent
commonly used
traditional
FAQ
כדי לייבא את רשימת ההזנות הנפוצות, יש להתקין את Windows Internet Explorer 7 ואילך.
To import the Common Feed List, Windows Internet Explorer 7 or later must be installed.
Illustrator מזהה את כל התבניות הנפוצות של קבצים גרפיים.
Illustrator recognizes all common graphic file formats.
השאילתות הנפוצות ביותר של מרכז החיפוש
Most Frequent Search Center Queries
השאילתות הנפוצות ביותר של חיפוש באתר
Most Frequent Site Search Queries
חמש השיטות הנפוצות ביותר מתוארות כאן.
Five of the most common processes are covered here.
אחד הזהויות הבדויות הנפוצות של וויט.
That's one of whit's common aliases.
התקנת תכונות התוכנית הנפוצות ביותר. מומלץ עבור מרבית המשתמשים.
Installs the most common program features. Recommended for most users.
אחת הבעיות הנפוצות ביותר היא הרשאות בלתי מספיקות לתיקיות ולקבצים.
One of the most common problems is insufficient folder or file permissions.
מהן נקודות הדאגה הנפוצות של הלקוחות?
What are Common Customer Pain Points?
האחדה של יציאות מתג להב משופרות מבלי להתפשר על התכונות, הפונקציות והיכולות המועילות הנפוצות בכל מתגי PowerConnect של Dell
Standardization of increased blade switch ports without sacrificing beneficial features, functions, and capabilities common to all Dell PowerConnect switches
זכוכית של Corning Gorilla היא חומר קשיח ועמיד בפני נזקים, המסייע בהגנה על מסך הזכוכית החיצוני של רבים ממוצרי הניידות של Dell מפני השריטות הנפוצות, הנפילות והחבטות בשימוש יומיומי.
Corning Gorilla Glass is a tough and damage resistant substance that helps protect many Dell mobility products' outer glass screen from common scratches, drops and bumps of everyday use.
מפחית את המורכבות, ההוצאות ונקודות הכשל הפוטנציאליות הנפוצות בעבודה עם כבלים ורכיבים של מתגים חיצוניים מסורתיים
Reduces complexity, expense, and potential points of failure common with traditional external switch cables and components
ה - GUI תומך במשימות הניהול הנפוצות ביותר.
The GUI supports the most common administrative tasks.
פעולה זו תוקפת את אי-היעילות שמאפיין את הפונקציות הנפוצות הללו בתהליך.
This attacks the inefficiencies in the process around these common functions.
בנוסף לתבניות הנפוצות שצוינו לעיל, ישנן תבניות רבות ושונות לקובצי וידאו ושמע, הזמינות לשימוש באינטרנט.
In addition to the more common formats listed above, there are many different audio and video file formats available for use on the web.
מרחב העבודה גם ממקם פקודות לרוב הפעולות הנפוצות בסרגלי כלים, כך שניתן להכניס במהירות שינויים במסמכים.
The workspace also places many of the most common operations in toolbars so that you can quickly make changes to your documents.
יש הרבה טכניקות הנפוצות שאנשים הקדמונים השתמשו, וחלקם שימשו, אתה יודע, גם לתוך בתקופה האחרונה.
There's a lot of common techniques ancient people used, and some of them were used, you know, well into recent times.
מאפשר לבצע יותר מ - 400 בדיקות מוגדרות מראש לכל שגיאות הפלט הנפוצות, ולתקן את כל השגיאות הניתנות לתיקון.
Allows you to perform more than 400 predefined checks for all the common output errors, and then correct all fixable errors.
מפקח המאפיינים מציג רק את התכונות הנפוצות ביותר, אולם מספק גם ערכת פקדים עשירה יותר לשינוי הערכים של תכונות אלה, ומאפשר לערוך אובייקטים מסוימים (כגון עמודות של טבלה) שלא תואמים לתגים מסוימים.
The Property inspector shows only the most common attributes, but provides a richer set of controls for changing those attributes' values, and lets you edit certain objects (such as table columns) that don't correspond to specific tags.
גודל וסוג המספרים להזנה בשדה. ההגדרות הנפוצות ביותר הינן כפול ומספר שלם ארוך. במקרה של צירוף שדה זה לשדה מספור אוטומטי בקשר רבים-לאחד, על שדה זה להיות מספר שלם ארוך.
The size and type of numbers to enter in the field. The most common settings are Double and Long Integer. If joining this field to a AutoNumber field in a many-to-one relationship, this field must be Long Integer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo