הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הנפוצים" לאנגלית

common
widespread
commonly used
frequent
הכלים הנפוצים ביותר לאיסוף מידע ממשתמשים הם טופסי HTML וקישורי-על.
The most common tools for gathering user information are HTML forms and hypertext links.
כולל 1050 צבעים המבוססים על צבעי הדפוס הנפוצים ביותר ביפן.
Includes 1050 colors based on the most common printing inks used in Japan.
הם הפכו ליונקים המקומיים הנפוצים ביותר בדרום האוקיינוס השקט.
They have become the most widespread native mammal in the South Pacific.
חשבתי שהתגאת בעצמך באנשי הקשר הנפוצים שלך ובעל מידע בכל מקום?
I thought you prided yourself on your widespread contacts and having your ear to the ground?
מאפשרת ליצור ולהוסיף את האובייקטים הנפוצים ביותר, כגון תמונות וטבלאות.
Lets you create and insert the most commonly used objects, such as images and tables.
בין האופרטורים הבוליאניים הנפוצים ניתן למצוא:
Commonly used Boolean operators include the following:
שלושת הרעלים הנפוצים ביותר הם...?
The three most common poisons are...?
יש לך כל הסימפטומים הנפוצים של מחלה בהירה.
You have all the common symptoms of bright's disease.
צהבת היא אחד הסימפטומים הנפוצים המופיעים בתוך חודש מהחשיפה לוירוס.
Jaundice is a common symptom that occurs within a month of exposure to the virus.
תוצאות שליליות בבדיקת הסמים הנפוצים בשימוש.
It's negative for common drugs of abuse.
ציין את הנתיב המכיל את הקבצים הנפוצים
Specify the path that contains the common files
אז תחשבו על שני החפצים הנפוצים האלה.
So think about these two common objects.
Communicator זיהה תנאי רשת ירודים מאד שעשויים להשפיע על איכות השיחות. בין הגורמים הנפוצים ניתן למנות קישוריות אלחוט ירודה או עומס תעבורה ברשת. לחץ לקבלת פרטים נוספים באופן מקוון.
Communicator has detected very poor network conditions which may affect call quality. Common causes include poor wireless connectivity or heavy network traffic. Click for more details online.
משתני CGI הנפוצים ביותר שנוצרו על ידי הדפדפן והועברו לשרת רשומים בטבלה הבאה:
The following table lists the most common CGI variables created by the browser and passed to the server:
אחד השימושים הנפוצים ביותר בערכות נתונים של Spry הוא ליצור טבלת HTML אחת או יותר, המעדכנות אוטומטית נתונים אחרים בעמוד בתגובה לפעולה של המשתמש.
One of the most common uses of Spry data sets is to create one or more HTML tables that dynamically update other page data in response to a user action.
אני מתכוון, אתה יודע איך טלפונים צורב הנפוצים הם בפנים.
I mean, you know how common burner phones are inside.
ובכן, אני מניח שאוברשייר לא נמנה על השמות הנפוצים ביותר.
Well, I am guessing Ubershire isn't the most common of names.
מזער את ההשפעה של הפסקות חשמל, אחד הגורמים הנפוצים ביותר לקריסה של שרתים.
Minimize the effects of power failures, one of the most common causes of server crashes.
מפקח המאפיינים מציג בתחילה את המאפיינים הנפוצים ביותר.
The Property inspector initially displays the most commonly used properties.
סרגלי הכלים הבסיסיים כוללים לחצנים לרבים מהכלים והפקודות הנפוצים, כגון פתיחה, שמירה, הדפסה, גלילה, התקרבות והתרחקות.
The basic toolbars contain buttons for many commonly used tools and commands, such as opening, saving, printing, scrolling, and zooming.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo