הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסגת גבול" לאנגלית

trespassing
trespass
poaching
home invasion
encroachment
trespassed
Trespasses
breaking and entering
הפעילות הבלתי חוקית היחידה שהתרחשה במחסן שלי הייתה הסגת גבול.
The only illegal activity going on in my warehouse was trespassing.
מה אמרתי לכם לגביי הסגת גבול?
What did I tell you kids about trespassing?
נראה לי, שהעבירה היחידה כאן היא הסגת גבול.
I think you'll find the only offence here is trespass.
או שאתה מחכה מחוץ לפחד של הסגת גבול?
Or do you wait outside for fear of trespass?
תבדקי אם יש דיווחים על הסגת גבול בימים האחרונים.
Check to see if there are any reports of poaching in the last couple of days.
אומר האיש שנתפס הסגת גבול בביטחון מוגבל אזור עם אישורי כוזבים.
Says the man who was caught trespassing in a restricted security zone with false credentials.
את יודעת, בתרבויות מכובדות קוראים לזה הסגת גבול.
You know, in civilised cultures, that's called trespassing.
מצאנו אותו הסגת גבול בחדר של הנסיכה.
We found him trespassing in the princess's room.
לא רציתי להיתפס על הסגת גבול?.
I didn't want to get caught for trespassing.
הסגת גבול, כמה קרבות רחוב שתייה ציבורית, והתפרעות.
Trespassing, couple of street fights, public drinking, and disorderly.
זו הסיבה שרצינו להבטיח שתירשם לך הסגת גבול.
That's why we made sure you got a trespassing citation.
אם תחזור אני אדאג שתיעצר על הסגת גבול.
You come back, I'll have you arrested for trespassing.
היום תעצרו אותו על הסגת גבול!
Today you need to arrest him for trespassing!
שאם ייכנסו לשטח אעצור אותם על הסגת גבול.
They know if they step on this property, I arrest them for trespassing.
א-ר-י-ן היא מרצה שבע שנים בכלא פדרלי על עבירת הסגת גבול מחשב.
E-r-i-n. She's serving seven years in federal prison for felony computer trespassing.
ואז המרגלים המערביים אנו נתפסנו יישפט בגין הסגת גבול על האי שלנו.
Then the Western spies we apprehended will be tried for trespassing on our island.
כל מה שהצלחתי למצוא עליך זה הסגת גבול במזקקה במינסוטה.
All I found on you is a charge for trespassing at an oil refinery in Minnesota.
נראה שהיא לא רוצה אותך הסגת גבול.
It would appear she doesn't want you trespassing.
אחרת איאלץ להגיש כתב אישום בעוון הסגת גבול פושעת.
Or I shall be forced to press charges of criminal trespassing.
סאם לארדנר, שלוש עבירות על הסגת גבול.
Thanks. Sam Lardner, three previous collars for trespassing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 317. מדויק: 317. זמן שחלף: 180 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo