הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסגת הגבול" לאנגלית

trespass
intrusion
הסגת הגבול שלך נותנת לי זכות לאדות אותך.
Your trespass gives me right to vaporize you.
התיקון הראשון לחוקה אוסר על הסגת הגבול שלך.
The First Amendment forbids your trespass.
אני חושב שהגיע הזמן לסיים את הסגת הגבול הזו.
I'm thinking maybe it's time to end this trespass.
ובכן, אני מקווה בקשתך עבור קהל לא מדובר בניסיון להצדיק הסגת הגבול שלך כאן.
Well, I do hope your request for an audience is not an attempt to justify your trespass here.
עונה 1, פרק 3 "הסגת הגבול" דרבון הכלב היה חכם מאוד, אלנה.
Season 1, Episode 3 "Trespass" Goading the dog was very clever, Elena.
אנחנו מתנצלים על הסגת הגבול הזו.
We apologize for this trespass.
הרגע של הסגת הגבול.
The moment of trespass.
כדאי שאכפה על הסגת הגבול הראשונית.
I should get the initial trespassing out of the way.
אני וחבריי ביצענו את הסגת הגבול ש
Me and my friends staged the invasion that...
זו הסגת הגבול השלישית בחודש האחרון.
It's the third home invasion like this in the last month.
סלח לי על הסגת הגבול, מר...
Very sorry about the intrusion, Mr...
תראה, היינו חייבים להשיג את הדו"ח על הסגת הגבול...
Look, we had to take the trespassing charge to fight...
מה שאומר שאין עילה לביסוס הסגת הגבול.
Which means that there are no grounds for the trespassing ticket.
הסגת הגבול לא משנה אם הם מוצאים את זה.
Trespassing won't matter if they find this.
למותה של האישה אין שום קשר עם הסגת הגבול שלך.
The woman's death has nothing to do with your trespassing.
הצו על הסגת הגבול, שהם הוציאו נגד רודס הם מתכוונים לשחרר אותו.
The trespassing warrant that they had out on Rhodes, they're going to let it go.
תודו באשמה, שלמו את דו"ח הסגת הגבול ואל תגרמו לי לבזבז את זמני?
Plead guilty, pay the trespassing ticket, and don't make me waste my time in court, all right?
אם אתן לך את זה, האם תבטל את אישום הסגת הגבול ותשחרר אותי?
If I give it to you, will you drop the trespassing charges and let me go?
אני בטוח שאתה ממש נהנת לעצמך בזמן הסגת הגבול.
I trust you had yourself a fine time trespassing.
אוקיי, מאחר ואנחנו פותחים את התיק הישן הזה, המדינה מבקשת לשנות את כתב האישום על הסגת הגבול כך שיכלול גם עבירת גניבה.
Okay, since we're reopening the old case, the state amends the trespass charge to include felony burglary.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo