הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסדר" לאנגלית

arrangement
settlement
peace
order deal settle
Seder
the record
plea
disorderly
sequence
terms
agreement
disorder
Peacekeeper

הצעות

147
55
הסדר עסקי מוגבל שהסכמנו עליו כמו מבוגרים.
A finite business arrangement - that we agreed upon like adults.
בוא נאמר שעשיתי הסדר קטן עם הבחורים האחרים.
Let's just say I made a little arrangement with the other fellas.
פיליפ ואני הולכים להפר את הסדר?.
Phillip and I are going to go disturb the peace.
אנחנו מפריעים פה את הסדר הציבורי.
OK, we're disturbing the peace here.
לשלוש מהמשפחות האחרות יש הסדר דומה.
Three of the other families have this kind of arrangement.
אני חושב שיהיה טוב שנעשה הסדר משמורת.
I think some sort of custody arrangement might be good for us.
אני מחליטה נגד העתירה ומאשרת את הסדר המשמורת הנוכחי.
I'm deciding against the petition and confirming the existing custody arrangement.
האם אמרת הרגע "הסדר משמורת משותפת"?
Did you just say, "shared custody arrangement"?
השגרירים שלי הונחו להבטיח הסדר עם המונגולים בכל המחיר.
My ambassadors were instructed to secure an accord with the Mongols at all costs.
אני מאתגר אותכם לעשות חיפוש באינטרנט על הסדר העולמי החדש
I challenge you to do an Internet search on the 'New World Order.'
אלו המרכיבים הנכונים אך הסדר שגוי.
It's the right ingredients but in the wrong order.
שנינו יודעים שזה הסדר יותר מאשר נישואים.
We both know that it's an arrangement more than a marriage.
קיבלנו היום הסדר בסך12 מיליון דולר.
We received a settlement offer today for $12 million.
זה אותו דבר, רק הסדר השתנה
It's the same thing, just a different order.
אתה בטח שואף לחזרת הסדר הישן.
Surely you strive for a return to the old order.
כל הלמידה הזו היא המהות של הסדר.
All that learning - it's the essence of something orderly.
שנינו יודעים לא כולם מרוצים הסדר העולמי החדש.
We both know not everyone is happy with the new world order.
בסדר, אני מוכן לשקול הסדר.
All right, I'm willing to consider an arrangement.
לאור הממצאים האלו היינו רוצים להציע הסדר.
In light of these findings, we'd like to offer a settlement.
הסדר החברתי של התיכון אני מניח.
The accepted social order of high school, I guess.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2251. מדויק: 2251. זמן שחלף: 221 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo