הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסדר הטבעי" לאנגלית

הרסת את הסדר הטבעי של היקום, דובשנית.
You destroyed the natural order of the universe, cupcake.
המצרים האמינו שהקשר שלהם הרס את הסדר הטבעי.
The Egyptians believed that their union destroyed the natural order.
אנחנו נחזיר את האיזון האמתי של הסדר הטבעי.
We will return to the true balance of natural order.
כשמישהו מפר את הסדר הטבעי, הכל מתמוטט.
When someone upsets the natural order, everything falls apart.
אני רק מכבד את הסדר הטבעי:
I'm just respecting the natural order:
יש לנו קהל שלם שמחכה שנראה לו את הסדר הטבעי.
We've got a whole audience who's waiting for us to show them the natural order of things.
זה זרק את הסדר הטבעי לתוהו ובהו.
It threw the natural order into chaos.
כל הסדר הטבעי פונה נגד כוכב הלכת הזה למה?.
The whole natural order is turning against this planet.
העניין הוא שכל פתרון אחר מהווה הפרה של הסדר הטבעי.
Point is, anything else violates the natural order.
יש לה יותר כסף מאשר לך, וזה נוגד את הסדר הטבעי.
She has more money than you, and that's outside the natural order of things.
להרוס את הסדר הטבעי לא כזה כיף כשאתה צריך לנקות את הלכלוך, נכון?
Wrecking the natural order's not quite such fun when you have to mop up the mess, is it?
כדי לשמר את הסדר הטבעי, בגדי גברים כהורים, נשים כבהמות תחת עול ושרשרת.
To preserve the natural order, menfolk as master, women as cattle under yoke and chain.
מדוע אתה במצב רוח כה מרומם בזמן שהמודרניות והקדמה שוחקים את הסדר הטבעי?
Well, how are you in such high spirits with modernity and progressivism eroding the natural order?
זה הסדר הטבעי של הדברים, אתה תבין את זה יום אחד, חבר.
It's the natural order of things, you'll get that one day, bud.
עירערת את הסדר הטבעי.
You've disturbed the natural order.
הסיבה מאחורי הסדר הטבעי הזה
The reason behind this natural order...
שדים משנים את הסדר הטבעי.
Demons disrupt the natural order.
דבר שהטריד את הסדר הטבעי.
Something upset the natural order.
זה מפר את הסדר הטבעי.
It violates the natural order.
זה מפר את הסדר הטבעי.
Disturbs the natural order.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo