הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסהר הפורה" לאנגלית

חפש את הסהר הפורה ב: הגדרה מילים נרדפות
Fertile Crescent
Mesopotamian
הסהר הפורה של מסופוטמיה, ארוך בשר כערש הציוויליזציה.
Mesopotamia's fertile Crescent, long heralded as the cradle of civilization.
במזרח הקרוב העתיק, הידוע בכינויו "הסהר הפורה".
in the ancient Near East, known as the Fertile Crescent.
תרבות הסהר הפורה: המצאנו את החקלאות, בייתנו בעלי חיים וצמחים.
The Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
ממיליונים ספורים של בני אדם, גדלנו לשבעת המיליארדים של ימינו, תרבות הסהר הפורה: המצאנו את החקלאות, בייתנו בעלי חיים וצמחים.
The Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
דגני הסהר הפורה כמו חיטה מתחילים להאכיל את אמריקה
The old Fertile Crescent grains like wheat begin to feed the Americas.
כאשר הדגנים והחיות של אזור הסהר הפורה הגיעו למצרים הם יצרו פיצוץ אוכלוסין
Once the crops and animals of the Fertile Crescent reached Egypt, they caused an explosion of civilization.
אחד המנטורים ניגש אליי אחרי המשחק וביקש ממני לבוא הסהר הפורה גבעול דרקון הנהר.
One of the mentors came up to me after the game and asked me to come to the Fertile Crescent to stalk a river dragon.
מימי קדם ועד לרנסנס הדגנים והחיות של הסהר הפורה האכילו את האומנים הממציאים והחיילים של אירופה
From ancient times until the Renaissance, the crops and animals of the Fertile Crescent fed the artists, inventors and soldiers of Europe.
האם שמעת על הסהר הפורה -?
That Rome does not?
האם שמעת על הסהר הפורה?
Have you heard of the fertile crescent?
למרות כל יתרונותיו הסהר הפורה אינו תחנת הכוח של העולם המודרני, ולא סל-הלחם שפעם הוא היה
Yet for all its advantages, the Fertile Crescent is not the powerhouse of the modern world, nor is it the bread basket it once was.
שלא כמו הסהר הפורה ושאר אפרואירואסיה במקומות כמו הסהרה של אפריקה ואמריקה יש מעט מאוד זני פרא של חיות וצמחים הניתנים לאילוף בקלות
Unlike the Fertile Crescent and the rest of Afro-Eurasia, places like sub-Saharan Africa and the Americas have very few wild species that can be easily domesticated.
כמו ענני אבק בין כוכבי האוספים חומרים כדי לבנות כוכבים סוג כלשהוא של כבידה נכנס לעבודה כשמקומות כמו שומר הממוקמת בחלק של הסהר הפורה הידוע כמסופוטמיה מושכים אליהם אנשים תומכים באוכלוסיות גדולות
Like clouds of interstellar dust gathering in material to form stars, a type of gravity is at work as places like Sumeria, located in part of the Fertile Crescent known as Mesopotamia, draw in people, support large populations,
כובשים אירופאיים שירשו את החקלאות והחיות של הסהר הפורה ואת הסחר שנערך ברשותות המסחר הגדולות של העולם הישן מגיעים עם רובים כשהם רכובים על סוסים ונושאים עמם מחלות מדבקות
European conquistadors, inheritors of the agriculture and animals of the Fertile Crescent and the trade spread along the vast networks of the old world, come bearing guns, riding horses, and carrying infectious diseases.
כך שקיימת כעת אל קאעידה במגרב המוסלמי, יש אל קאעידה בחצי האי ערב, יש אל קאעידה באזור הסהר הפורה.
So there is now an al Qaeda in the Islamic Maghreb, there's an al Qaeda in the Arabian Peninsula, there is an al Qaeda in Mesopotamia.
הסהר הפורה מצא בליבו של גוש הארץ הענקי אירואסיה היו מספיק מקומות אליהם חקלאות יכלה להתפשט
The Fertile Crescent is on the middle of a huge land mass, Eurasia.
ממיליונים ספורים של בני אדם, גדלנו לשבעת המיליארדים של ימינו, תרבות הסהר הפורה: המצאנו את החקלאות, בייתנו בעלי חיים וצמחים.
We go from a couple of million people to the seven billion people we are today. The Mesopotamian culture: we invent agriculture, we domesticate animals and plants.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17. מדויק: 17. זמן שחלף: 27 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo