הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסוויטה" לאנגלית

הצעות

ובכן, למעשה, אנחנו רוצים את הסוויטה.
Well, actually, we would like a suite.
הסוויטה של החורף היא ישירות מעלינו.
Winter's suite is directly above us.
הסוויטה שלנו במלון פאלאס דל סול בניו ג'רזי.
Our suite at the Palace Del Sol hotel in New Jersey.
לא היה לו קשה להשיג את הסוויטה שרצה.
It wasn't that hard for him to get the suite he wanted.
הסוויטה שלך בקומה 5 והיא מבודדת לגמרי.
Your suite is on the fifth floor and totally secluded.
אז קיבלנו את הסוויטה הטובה ביותר בפלגלסטאון.
So we got the best suite Flaglestown has to offer.
טוב, למען האמת הסוויטה הרומאית כבר תפוסה.
Well, actually, the Roman suite next door is already taken.
מיס מרטויל, הסוויטה שלך מוכנה.
Miss Merteuil, your suite is ready.
הוא היה בקומת הפנטהאוז אחרי שריקי עזב את הסוויטה של מייק.
He was on the penthouse floor after Ricky left Mike's suite.
אחרת, ייתכן שניאלץ לשלם על הסוויטה שלנו.
Otherwise we might have to pay for our suite.
אז זאת הסוויטה שלכם, בובי וגברת דארין
So this is your suite, Bobby and Mrs Darin.
ואני יכול לארגן כיבוד כלשהו שישלח אל הסוויטה שלכם?
And may I arrange for some refreshments to be sent up to your suite?
הכינו את הסוויטה הדרומית לאורח שלנו.
Prepare the South Suite for our guest.
גברת קינג, הסוויטה שלך מוכנה.
Ms. King, your suite is ready.
אני לא יכולה להראות בית ולהשאיר את יחידת הסוויטה.
I can't very well show a house and leave off the master suite.
לקחתי בשבילך את הסוויטה הכי מפוארת בעיר.
I booked you in the best suite in town.
כן, זאת הסוויטה של מר ארמברוסטר.
Yes, this is Mr Armbruster's suite.
הרמיס, לך ולאשתך לאברברה יש את הסוויטה שם.
Hermes, you and Labarbara have the suite through there.
זאת לא הסוויטה הרגילה שלך, מר מנדון.
This isn't your usual suite, Mr. Mendon.
ואז שמעתי הרולד לצעוק מהחלק פנימי של הסוויטה שלו,
And then I heard Harold yell from inside of his suite,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 294. מדויק: 294. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo