הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסוציאלי" לאנגלית

social services
caseworker

הצעות

29
אמרת לעובד הסוציאלי בכלא שאתה מתכוון לגור איתה.
You told the prison caseworker you were going to live with her.
אני מזמין אותך לאירוע הסוציאלי של העונה.
I'm inviting you to the social event of the season.
כל הרישומי לידה מאז 1980.הועברו לשירות הסוציאלי
All birth records since 1980... have been moved to social services.
מישהו פגע בעובד הסוציאלי שלו ולקח אותו.
Somebody roughed up his caseworker and they grabbed him.
אתה לא יודע את מספר הביטוח הסוציאלי של בן משלך?
You don't know your own son's social insurance number?
אתה לא מהשירות הסוציאלי, נכון?
You're not from social services, are you?
והביטחון הסוציאלי שלו מספר, בבקשה.
And his social security number, please.
הבאתי את התיק הסוציאלי שלה תראי בעצמך
I brought you her social worker's file.
הביטחון הסוציאלי שלי יפוג, אתה עדיין יהיה יושב שם.
My Social Security will expire, you'll still be sitting there.
ראלף פרגוסון עובד בשירות הסוציאלי - בלשכה בלונג איילנד.
Ralph Ferguson works in a Social Service agency in Long Island.
קרול עדיין עובדת בשירות הסוציאלי - וחיה במטבח הגהנום.
Carol still works for a Social Service agency and lives in Hell's Kitchen.
כל הילדים נלקחו ע"י השירות הסוציאלי.
All the kids were taken in by social services.
את רוצה שאצור קשר עם השירות הסוציאלי?
Shall I put you in touch with social services?
זה לא מה שטוענים בשירות הסוציאלי.
That's not what Social Services says.
הגיע דו"ח השירות הסוציאלי על אמך.
Social Services report came in on your mom.
זה חשוב רק אם השירות הסוציאלי אומר שהיא מכה.
Only matters if Social Services says she beat her daughter.
לפחות זה מה שהעובד הסוציאלי שלי אומר.
You know, at least, that's what my caseworker says.
אנחנו כל כך לא מהשרות הסוציאלי אוקיי?
No. We are so not social services, okay?
טוב, בן זה השרות הסוציאלי של המדינה...
BOSS: Son, this is the State Social Services.
הוא אמר שהעובד הסוציאלי מהתיק של ג"ק נמצא שם.
He said that the social worker from Jack's case is there.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 87. מדויק: 87. זמן שחלף: 186 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo