הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסרט" לאנגלית

ראה גם: הסרט הזה
חפש את הסרט ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

כשמוסיפים סרט למסמך InDesign, האובייקט של הסרט והכרזה יופיעו במסגרת.
When you add a movie to the InDesign document, the movie object and poster appear in a frame.
הסרט של איצ"י וסקרצ"י יוקרן בפעם האחרונה.
The Itchy and Scratchy Movie is showing for the last time.
אתה מוכן לעשות הקדמה קצרה לפני הסרט?
Would you like to make a small introduction before the film?
רציתי להתמקד בעשיית הסרט איזה סרט -?
I wanted to focus on making the film - What film?
מצטער שאני מוציא אותך מהבית בערב הסרט המשפחתי.
Sorry to take you away from your home on family movie night.
אז תהיתי רוצים לראות את הסרט?
So I was wondering, do you guys want to see a movie?
הסרט ההוא שאת והחתיכה הזאת התמזמזתן.
That movie where you and that chick were making out.
הסרט האחרון שהיא גררה אותי אליו"היה "העזרה
Last movie she dragged me to was "The Help."
נאלצתי להשבית את כל הסרט שלי בגללה.
I had to shut down my whole movie because of her.
היא ראתה את הסרט והפפראצי חיכו לה.
She'd just seen the movie and waiting for her were a pack of paparazzi.
כמו הסרט הנפלא ההוא שהקלטתי בקולנוע.
Just like that delightful movie I taped in the theatre.
כמו הסרט ההוא עם המבוך ווינסנט ואן פאטן
Like that movie with the hedge maze and vincent van patten?
ולבסוף חשבתי שיהיה לנו את הסרט צ'יינהטאון.
And then finally I thought we'd have the movie "Chinatown"
חשבתי שזה היה האולפן שביטל את הסרט.
I thought it was the studio that shut the movie down.
אנו מדגישים את הטקסט כשאנחנו עוברים על הסרט.
We highlight the text as we go through the movie.
חזור על הצליל או הסרט עד לעצירתו.
Repeat the sound or movie until it is stopped.
בחירת אפשרות אם גודל הסרט משתנה למידות פיקסלים חדשות.
Specifies an option if the movie is scaled to new pixel dimensions.
מציג לחצן המאפשר למשתמש להשהות, להתחיל מהתחלה ולעצור את הסרט.
Display a controller that lets users pause, start, and stop the movie.
ניסיתי למצוא סיבה מיתית לעשות את הסרט.
I was trying to find a mythic reason to make the film.
Dell תומכת אך ורק בתוכנת הגיבוי עבור מוצר הסרט המגנטי המזוהה במסמך זה.
Dell only supports the backup software identified herein with this tape product.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8489. מדויק: 8489. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo