הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסתכל" לאנגלית

הצעות

312
212
54
הסתכל סביבך יש שברי זכוכית היפותטיים.
Look around you - there's hypothetical broken glass everywhere.
הסתכל שמאלה וימינה לפני חציית הכביש.
Look to the left and right before crossing the street.
אולי הוא הסתכל על הפרצוף שלך בטעות
Maybe he made a bad mistake and looked at your face.
הוא הסתכל בה ומייד הציע לי מאתיים פאונד טורקיים
He looked at the parchment and immediately offered me 200 Turkish pounds for it.
ראיתי איך שבאק הסתכל על דיויד בהלוויה
I saw how Buck was looking at David at the funeral.
בגלל שהוא הסתכל על הקורבן בתמונה?
Looking at the victim in a photo?
מריו, ידידי הסתכל לי בעינים.
Mario, my friend, look me in the eye.
ראיתי איך הוא הסתכל עליך בנשף.
I saw how he looked at you at the ball.
דיקנסון הסתכל עליו כששאלתי על התיק.
Dickinson looked at him when I asked him about the file.
והזומבי השולט, הסתכל עליו באכזבה גדולה.
And the rule zombie, he looked at him with great disappointment.
אבל הסתכל למעלה, ילדי וראה שמים מלאים בהן.
But look up, my boy, and see a sky full of them.
הסתכל היטב ארתור מכיוון שזו משימתך הקדושה למצוא את הגביע הקדוש
Look well, Arthur... for it is your sacred task to seek this Grail.
הסתכל, כל ההרים מכוסים בלבן.
Look, the mountains are all white!
הסתכל מסביבך על הנוער של היום.
Look around you at today's youth.
טייגרה, הסתכל מי היצטרף אלינו?
Tygra, look who's joined us.
אולי הוא הסתכל בשעון שבטנדר שלו.
Maybe he looked at his clock in his truck.
הד"ר רק הסתכל עלינו וניענע את ראשו.
Doc just looked at us and shook his head.
האם מישהו הסתכל על בדיקות הדם של ד"ר פוייט?
Has anyone looked at Dr. Foite's blood work?
הוא הסתכל אלינו, ואמר לבחור השני:
He looked at us, and said to the other guy:
מה הייתה התגובה שלו כאשר הוא הסתכל על לבכם?
What was his reaction when he looked at the note?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5222. מדויק: 5222. זמן שחלף: 389 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo