הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "העלאה" לאנגלית

חפש את העלאה ב: הגדרה מילים נרדפות
raise
upload
increase
promotion
boarding
bump
raising
rise
Elevation
uploading

הצעות

104
69
31
הבוס שלך לא תקבל לעולם העלאה נוספת
You'll never get another raise in your life.
מר פמברטון נתן לי עוד העלאה.
Mr. Pemberton gave me another raise.
ניתן לבחור עד 15 רשומות לכל העלאה
A maximum of 15 records can be selected per upload
נכשלה העלאה, חסרה כתובת על עצם המדיה להעברה
Upload failed, URL missing on the media object to be transferred
הוא לא יתמוך בשום העלאה בפנסיות.
He won't back any increase in pensions.
מה שאומר שאתה תקבל חמש אחוז העלאה.
Which means you'll be receiving a five percent raise.
אני והבחורים רוצים העלאה כדי לעבוד בארוחה הקלטית.
Me and the boys want a raise to work the Celtic dinner.
אני מקבלת העלאה בכל שנה מאז שמוניתי למנהלת.
I've been getting a raise every year since I became a manager.
אולי בגלל שאת מקבלת העלאה גדולה!
Maybe that's because you're getting a big raise!
צ'אד אמר שביקרת היום במשרד לבקש העלאה.
Chad said you stopped by today asking' for a raise.
מה שאתה נותן למזכירה שלך במקום העלאה.
It's what you give to your secretary instead of a raise.
היא חושבת שאני צריך להיכנס ולדרוש העלאה.
She thinks that I should just go in and demand a raise.
הכורים מבקשים העלאה של 33% בשכר.
The miners are asking for a 35 percent increase in wages.
אמרתי לאקסל שעליו לבקש העלאה בקולנוע.
I told Axl he should ask for a raise at the theater.
אבל אחרי השנה הראשונה אקבל העלאה משמעותית.
But after the first year, I get a major pay raise.
מה דעתך לתת לי העלאה כבר?
What do you think about give me that raise already?
וחסמתי את איגוד המורים מקבלת העלאה.
And I blocked the teachers' union from getting a raise.
יש למרכז התקשורת כאן יכולת העלאה מלווין.
There's a media centre building here with a satellite upload capability.
לא ביקשתי העלאה במשך 14 שנים.
I've never asked for a raise in 14 years.
אנו משווים כל העלאה עם כל קבצי הייחוס במאגר שלנו.
We compare each upload against all of the reference files in our database.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 720. מדויק: 720. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo