הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "העמוד" לאנגלית

page pole pillar column
the post
plume
Pg
that pillar
orientation

הצעות

Publisher ידפיס עותק בודד של העמוד הנוכחי.
Publisher will print a single copy of the current page.
OneNote צריך לסנכרן את כל תוכן העמוד לפני העברתו.
OneNote needs to sync all the page content before moving it.
מחליק העמוד וחי עם ילד מתבגר.
Slides down a pole and lives with a teenage boy.
Publisher הוסיף סימן כדי להציג באופן אוטומטי את מספר העמוד הנכון בקידמה.
Publisher has inserted a sign to automatically display the correct page number on the foreground.
Dreamweaver יציג את הקוד החי שהדפדפן ישתמש בו לתצוגת העמוד.
Dreamweaver displays the live code that the browser would use to execute the page.
Dreamweaver מתריע על שגיאות תחביר בהצגת מידע עליהן בסרגל שבראש העמוד.
Dreamweaver alerts you to syntax errors by displaying information about them in a bar at the top of the page.
תצוגת Design מציגה ייצוג חזותי של העמוד הניתן לעריכה מלאה וכולל נתונים חיים.
Design view displays a fully editable, visual representation of your page, including live data.
אחד המקטעים בדוח גבוה ממה שמאפשר גודל העמוד בפועל
A section in the report is higher than the actual page size allows
r כלילת טווח העמודים של הסימניה במספר העמוד עבור השדה
r Includes the bookmark's range of pages in the page number for the field
p הגדרת המפריד בין הערך ברשימה לבין מספר העמוד שלו
p Defines the separator between the table entry and its page number
העמוד מרענן פרטי פגישה מ - Outlook או Lync.
Page is refreshing meeting details from Outlook or Lync.
שלח את העמוד הנוכחי כדואר אלקטרוני. לנמענים לא דרוש ( idspnOneNote).
Send the current page as an E-Mail. Recipients don't need (! idspnOneNote).
קבע אם הרשומה כפולה ולאחר מכן חזור אל העמוד Import Failures.
Determine whether the record is a duplicate, and then return to the Import Failures page.
בעזרת ניתן להשתמש ברכיבי AP לפריסת העמוד.
With, you can use AP elements to lay out your page.
בתיבה Action, ציין את העמוד או הסקריפט מצד השרת שמסוגל לטפל בקבצים שהועלו.
In the Action box, specify the server-side script or page capable of handling the uploaded file.
בתצוגת Design, פתח את העמוד שברצונך לקשר אליו את הסגנונות החדשים.
In Design view, open the page to which you want to attach the new styles.
לאחר מכן ניתן לערוך CSS או JavaScript ולרענן את העמוד כדי לראות את השפעת השינויים.
You can then edit your CSS or JavaScript and refresh the page to see the changes take effect.
לחיצה על Cancel מונעת מ - לפתוח את העמוד הראשי של אלבום התמונות.
Clicking Cancel merely prevents from displaying the main photo album page.
סגור את העמוד בדפדפן בתום הבדיקה.
Close the page in the browser when you finish testing.
ניתן להוסיף קבצים לעמודים של Dreamweaver בהוספתם או בגרירתם מתוך Bridge אל העמוד שלך.
You can insert files into Dreamweaver pages by inserting them or by dragging them from Bridge into your page.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1849. מדויק: 1849. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo