הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הערכה" לאנגלית

חפש את הערכה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

השתמש בכללי הערכה של Word 2002-2007 עבור גודל גופן ויישור פיסקה בטבלאות
Use Word 2002-2007 style evaluation rules for font size and paragraph justification in tables
הגב מתיסון, תידרש לעבור הערכה פסיכיאטרית.
Ms. Mathison, you'll be required to undergo psychiatric evaluation.
יש המון הערכה לארכיטקטורה מהסוג הרגוע.
There is a lot of appreciation for the kind of cool architecture.
עם הערכה עמוקה על השירות והאומץ במילוי תפקידך.
With profound appreciation for your service and bravery in the line of duty...
כאשר תהיה מוכן לתכנן את פרטי היישום, השירותים של Dell יוכלו לספק הערכה מקיפה של מוכנות לאיחוד.
When you're ready to plan the implementation details, Dell Services can provide a comprehensive consolidation readiness assessment.
שירותי מחזור חיים: Dell מציעה תוכנית מחזור ושירותי הערכה סביבתית.
Lifecycle Services: Dell offers a recycling program and environmental assessment services.
חברת Dell בנתה גם שירותי ProConsult מקצועיים בנושאי אחסון בארכיון הכוללים הערכה, תכנון והעברת נתונים.
Dell has also built ProConsult professional services for data archiving that include assessment, design and data migration.
יישום יחיד משלב בצורה חלקה מגוון רחב של הדמיות ושיעורים אינטראקטיביים, ביחד עם תוכן הערכה דיגיטלי ExamView ותגובות התלמידים.
A single application seamlessly integrates a wide variety of interactive simulations and lessons, along with ExamView digital assessment content and student responses.
הערכה מהכונן עצמו והאם הוא עומד להיפגם לחלוטין
The assessment from the disk itself whether it is about to fail
אנחנו רוצים שתעשה לו הערכה פיזיולוגית ראשונית.
We want you to do the initial assessment of its physiology.
אוכל להסתפק בפחות הערכה, מבין?
I could appreciate a little less appreciation, you know?
נכון העסקים נהדרים תראה לבוס קצת הערכה
Isn't business booming? Show the boss some appreciation.
רצית שאעביר משהו למחלקת הערכה פסיכולוגית?
You wanted me to deliver something to Psych Evaluation Division?
זה בילוי חברתי למטרת הערכה מקצועית.
It's a social outing for the purpose of professional evaluation.
כי רציתי שתתני לי הערכה טובה.
Because I wanted you to give me a good evaluation.
ובכן, בי-ראד 4 היא הערכה אבחנתית
Right, well a byred 4 is a diagnostic assessment.
פיתחנו הערכה אדירה ליכולות של הנהג האנושי של מכוניות המרוץ.
We have developed a tremendous appreciation for the capabilities of human race car drivers.
שירותים ממוקדים ומקיפים שמקצרים את הזמן עד לפרודוקטיביות: הערכה, תכנון ויישום
Focused, fixed scope services speed time to productivity: assessment, design, implementation
לאחר שתשלים הערכה של הסביבה שלך, תהיה מוכן להרוויח מהיתרונות של הפריסה הממוטבת של Dell.
Once you've completed an assessment of your environment, you'll be ready to gain the benefits of a Dell Optimized Deployment.
לכבוד הוא לנו לקבל את התגובות הטובות על צגי UltraSharp של Dell עם טכנולוגיית IPS, לרבות הערכה בנוגע לרזולוציית הגרפיקה, התכונות, הנוחות והביצועים הכוללים של צגים אלה.
We're honored by the good comments we have received about Dell UltraSharp monitors with IPS technology, including appreciation for the graphics resolution, features, comfort and overall performance of these monitors.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2482. מדויק: 2482. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo