הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הערצה" לאנגלית

חפש את הערצה ב: הגדרה מילים נרדפות
admiration
adoration
reverence
fetish
veneration
adulation
worship
idolization
worshipped
admirable
admirably
fan
איך הרגשת כשאנשים הביטו בך בכזו הערצה?
How did it feel having people look at you with such admiration?
תראי, אני מקבל מספיק הערצה וכבוד בעבודה.
Look, I get enough admiration and respect at work.
אז איך זה לקבל פתאום כזו הערצה?
So what's it like to suddenly get all this adoration.
"הערצה, וידוי, הודיה ותחנונים".
Adoration, Confession, Thanksgiving and Supplication.
אין חוש של הערצה לשרות שהם מספקים לאנשים.
There's no sense of reverence for the service they're providing people.
אויבנו מושפעים יותר מפחד מאשר הערצה.
Our enemies are swayed more by fear than reverence.
זו שותפות הבנויה על כבוד הערצה ואמון.
It's a partnership that's built on respect, admiration, and trust.
בכל פעם שהיא מביטה בטיילור היא מקרינה הערצה.
Every time she looks at Taylor, she has admiration.
אני לא בטוח אם להרגיש הערצה או רחמים.
I'm not sure whether to feel admiration or pity.
האם אני חש בנימה של הערצה?
Do I detect a tone of... admiration?
הערצה היא בשביל משוררים ופרות חלב, בובי.
Admiration is for poets and dairy cows, Bobby.
הוא מציג כיצד הערצה יכולה להפוך לשנאה.
He's showing how admiration can turn into hatred.
מה יש בה אחי שתמיד מעורר הערצה מיידית כזה?
What is it about my brother that always inspires such instant admiration?
מה הערצה אפילו יכול להראות ישות אחת לפרצוף כזה מפחיד כמו שלי?
What admiration could even a single being show to such a fearsome visage as mine?
נשים הם מושא לתשוקה, הערצה לא יותר מזה
Women were objects of desire, admiration, nothing more.
לא משנה מה ישתבש מילותייך יפקדו הערצה.
Whatever else may go wrong, your words will command admiration.
אז, לרדת מהסוס הגבוה שלך לפחות להודות הערצה מסויגת.
So, climb down off your high horse and at least admit a sneaking admiration.
"הערצה זו שלו, הו אלוהים"
"This adoration of Him, O Lord"
אם הערצה שלך אמתית חייב להיות לך כבוד גם לתחושת החובה שלנו.
If your admiration is genuine, you must have respect for our sense of duty.
יש לי כל כך הרבה הערצה אליך.
I have so much admiration for you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 315. מדויק: 315. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo