הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפוגה" לאנגלית

ראה גם: ללא הפוגה
חפש את הפוגה ב: הגדרה מילים נרדפות
remission
respite
truce
fugue
pause
break
lull
interlude
reprieve
intermission
cessation
downtime
sit-down
pake
a breather

הצעות

אולי הוא נכנס לתקופת הפוגה במחלה.
But maybe he's going into some sort of remission.
שמעתי סיפורים על חולי סרטן שחלה הפוגה במחלתם באופן ספונטני.
I've heard stories of cancer patients going into spontaneous remission.
שלושה קציני המשטרה מחפשים הפוגה מהצורך לשלוט ולשלוט העיר הגדולה והרעה שלנו.
Three police officers looking for respite from having to control and dominate our big bad city.
ובכן, הפוגה שלנו היא מעל.
Well, our respite is over.
ההתקפה הסתיימה עם הפוגה נוספת של האו"ם.
The offensive ended with another UN truce.
זוהי הפוגה לא נוחה בעוד הוא מחשב כיצד לפרוץ דרך.
It's an uneasy truce while he works out how to break through.
השגנו הפוגה מלאה, אצל חולים עם סרטן גרורתי מתקדם
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer,
אולי היא רוצה לחגוג לה הפוגה ידי לקיחת טרמפ במעלה החוף.
Maybe she wants to celebrate her remission by taking a ride up the coast.
בששת החודשים האחרונים כל מה שדברת עליו היה הפוגה, בסדר?
The last six months all you talked about was remission, OK?
אתה מתכוון לטוב במובן של הפוגה?
You mean, like, remission good?
סקאלי הסרטן של עבר לשלב הפוגה.
SCULLY'S CANCER'S GONE INTO REMISSION.
ואז אחרי שהלכתי לתוך הפוגה, אני פשוט המשיך לעשות אותם.
Then after I went into remission, I just kept doing them.
אני חושב שאני יכול להכניס אותה, למצב של הפוגה
I think I could get her into remission,
יש להניח כאשר היא במצב של הפוגה.
Presumably when she's in remission.
כשקיבלתי את המילה אני היה במצב של הפוגה מלאה, אמרתי,
When I got the word I was in full remission, I said,
זה קרה לאחר שהענקת לו אבחון מלא של הפוגה במחלה.
This was after you gave him a complete remission diagnosis.
לא, הגידול שלך נראה במצב של הפוגה.
No, your tumor appears to be in remission.
היא כבר במצב של הפוגה מאז ועד היום.
She has been in remission ever since.
זה רק בשלב ניסיוני כרגע, אבל עד עכשיו יש הפוגה מוחלטת ביותר מ 30% מהחולים.
It's in the trial phase right now, but so far complete remission in more than thirty percent of subjects.
היא מאפשרת להם הפוגה מהעול של כעסם.
It allows them a respite from the burden of their anger.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 375. מדויק: 375. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo