הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפועלים" לאנגלית

workers operating
the workmen
labor
peons
the laborers
blue-collar
May Day
working class running
proletariat
acting
labour
worker
employees

הצעות

77
36
רווחת הפועלים שלך היא הקטנה שבדאגותיי.
Well, the welfare of your workers is the least of my concerns.
החיים שלך צריכים להישמר לטובת הפועלים הסינים.
Your life should be... spared for the good of we Chinese workers.
אוטובוסים עירוניים יסיעו משם אנשים אל הקווים הפועלים.
Well, have city buses there to ferry people to operating lines.
הסרט הורכב ממקורות הפועלים בחשאיות ובסכנה רבה.
This footage was assembled from... sources operating under deep cover at great!
אמר שזו הסיבה הפועלים עזבו בלי לסיים את התיקונים.
Said that's why the workmen left without finishing the repairs.
ועדת הפועלים החליטה לפוצץ את מנהרת בייקל.
The workers' committee decided to blow up the Baikal tunnel.
הטעון השני דן באזרוח הפועלים הזרים ביפן.
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
(מתנשף בכאב) כמה רשתות הפועלים בפריז?
(gasping in pain) How many networks operating in Paris?
יש בערך עשרות טורפים הפועלים בקליפורניה כעת.
There are a dozen predators operating in California now.
אנחנו רוצים לספר את ההיסטוריה המפוארת של הפועלים הסינים.
We want to tell the glorious history of the Chinese workers.
דוד, אנחנו לא מספרים לאחרים את הסיפורים העלובים של הפועלים הסינים.
Uncle, we are not telling others the pathetic tales of the Chinese workers.
זאת "שירת הברבור" של הפועלים!
It's the "swan-song" of workers!
האם הפועלים הללו היו בעלי האדמות שעליהם עבדו?
Do these workers own the land they work on?
הם שכירי חרב פרטיים הפועלים באפגניסטן.
They're a private contractor operating over in Afghanistan.
הטרול כלא אותנו בחדר הבקרה עם הפועלים הדנים שלו.
The troll locked us in the control room with his Danish workers.
מפלגת הפועלים הדמוקרטית הלאומית הסוציאליסטית תודה על המילים הטובות שלך ועל התמיכה הנאמנה שלך.
The National Socialist Democratic Workers' Party thanks you for your kind words and your loyal support.
יהיו כמה אנשים חדשים הפועלים במועדונים במשך זמן, כמה ימים בשבוע.
There'll be some new people operating at the clubs for a while, a few days a week.
הכמרים והצבא מובילים את הפועלים לשחיטה.
The priests and the military lead the workers to the slaughter.
למצוא כל סוטה צייד הפועלים בשיקגו.
Find every Perv Hunter operating in Chicago.
בכל קיץ העיר מלאה באנשים משוגעים עד יום הפועלים.
Every summer the city is full of people who are crazy till Labour Day.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 570. מדויק: 570. זמן שחלף: 202 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo