הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפירמידה הגדולה של גיזה" לאנגלית

חפש את הפירמידה הגדולה של גיזה ב: הגדרה מילים נרדפות
Great Pyramid at Giza
Great Pyramid of Giza
זעם במצרים הלילה כפי שזה נתגלה כי הפירמידה הגדולה של גיזה נגנב והוחלף על ידי העתק מתנפח ענק.
Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica.
זוהי קבוצה של אנתרופולוגים בשנת 2769 לפני הספירה מפקחים על בניית הפירמידה הגדולה של גיזה.
This is a group of anthropologists from 2769 observing the construction of the Great Pyramid at Giza.
הפירמידה הגדולה של גיזה!
זו הפירמידה הגדולה של גיזה.
הפירמידה הגדולה של גיזה!
של הפירמידה הגדולה של גיזה אנחנו לא נמצא שום כתובות.
Well it's not is a replica of the great pyramid of Giza.
הפירמידה הגדולה של גיזה כן, המצרים ראו בנו אלים.

תוצאות נוספות

איך שהוא עלית למרומי הפירמידה הגדולה של מירין.
And somehow you've risen to the top of the Great Pyramid of Meereen.
אם אתה מסתכל על מישור גיזה וכל האבנים הם למעשה להציב הפירמידה הגדולה ואת ח'עפרע
If you look at the Giza Plateau and all the stones that they actually placed in the Great Pyramid and the Khafre
כדי לבנות את הפירמידה הגדולה של ח'ופו, נדרשו יותר מ -20 שנים ויותר מ -2 מיליון בלוקים של אבנים ויותר מ -20,000 אנשים וכנראה הם היו עבדים
To creat the great pyramid of Khufu, it took over 20 years and more than ywo million stone blocks and some 20,000 people and they might have been slaves but now we think they were mostly peasant farmers recruited to work here part of the year.
וזה דומה התיאוריה של כריסטופר דאן של תחנת הכוח גיזה כי הוא סבור כי הפירמידה הגדולה בעצם שיגור אלומת מיקרוגל כדי לווין שהיה במסלול סביב כדור הארץ.
And this is similar to Christopher Dunn's theory of the Giza power plant because he believes that the Great Pyramid was actually sending a microwave beam to a satellite that was in orbit around the planet.
כיסוי הגג מושפע, מהפירמידה הגדולה של גיזה הקדומה בשבעת פלאי העולם העתיק?
The roofing is inspired by the Great Pyramid of Giza, eldest of the seven ancient wonders of the world.
בניית הפירמידה הגדולה להישאר כאחד הפלאים הגדולים ומיסתורין.
The construction of Great Pyramid remain as one of the greatest marvels and mysteries.
אפילו השגנו תמונה שלנו עם המלך ארתור מול הפירמידה הגדולה.
We even got a picture of us and King Arthur in front of the big pyramid.
כל התיאוריות שהוא קשקש עליהן, אסטרונאוטים סינים, ציקלונייט, הפירמידה הגדולה בגיזה
All those theories he rattled off - Chinese astronauts, cyclonite, the Great Pyramid of Giza.
זוהי פירמידה ענקית, הפירמידה הגדולה בעולם.
This is a huge pyramid, the largest pyramid in the world.
לרה היתה ספינה בגודל של הפירמידה הגדולה.
Ra had one as big as the great pyramids.
הפירמידה הגדולה כלולה ארבעה פירים לפנים ארוכים.
The Great Pyramid contained four long interior shafts.
הפירמידה הגדולה במצרים יש רק 2.5 מיליון מ"ק נפח.
The Great Pyramid in Egypt only has 2.5 million cubic meters in volume.
אתה יכול לרכוש את הפירמידה הגדולה - .הבנתי את הנקודה שלך -
In theory, you could purchase the great pyramid.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 685. מדויק: 7. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo