הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפסקה קצרה" לאנגלית

חפש את הפסקה קצרה ב: הגדרה מילים נרדפות
short break
breather
quick break
short stop
a little break
a brief recess
a short recess
a short intermission
a little time off
a little breather
a break for a while
pause
take five
הסיפור הזה ועוד יותר יהיו לאחר הפסקה קצרה.
That story and more will be coming up after this short break.
ואני עומד לתת לכם את התשובה, אבל כמובן לאחר הפסקה קצרה זו.
And I am going to tell you the answer, but obviously after this short break.
מובן שאתה צודק, לא תזיק לי הפסקה קצרה.
You know, I could use a breather.
הפסקה קצרה אני רוצה לעשות משהו.
Quick pause. I want to do something about those eyebrows.
הראייה קבילה אבל אני אעניק הפסקה קצרה.
The evidence is admissible, but I will grant a short recess.
הבנתי שהיא רוצה הפסקה קצרה מחיה המשעממים.
I FIGURED SHE WAS LOOKING FOR A LITTLE BREAK FROM HER BORING LIFE.
אולי הפסקה קצרה מהאחים סאלבטור תהיה לטובת שתינו.
Maybe a little break from the Salvatore brothers is in the cards for the both of us.
אחנו ניקח הפסקה קצרה כדי לדון בזה
We'll take a short recess to consider the matter.
הפסקה קצרה, כבודו קיבלנו טלפון בערך.
Short recess, your honor? - We got a call about an hour ago.
ובנקודה הזאת החלטתי לעשות הפסקה קצרה.
At this point I decided to make a pause.
סיימתי את כל שיעורי הבית והייתי רוצה לקחת הפסקה קצרה.
I have done all of my homework and I'd like to take a short break.
אני עושה, הפסקה קצרה מהגמילה.
I'm taking a quick break from my recovery.
אני רק לוקחת הפסקה קצרה לארוחת-צהריים.
I'm just taking a quick lunch break.
בבקשה אנחנו יכולים לעשות הפסקה קצרה לא?.
I'll try and clear this up as quickly as I can.
בלי להעליב, לי לא תזיק הפסקה קצרה.
No offense, but I could use a bit of a break.
כבודו, אפשר לבקש הפסקה קצרה לטפל בנושא בוער?
Your honour, may I request a brief recess to attend to a pressing matter?
אני בטח יכולה לעשות הפסקה קצרה.
I sure could use a little breather.
בסדר, קח הפסקה קצרה ואז תתחיל מחדש.
Okay, take a short break and then start again.
ועכשיו אנחנו ניקח הפסקה קצרה, ואנחנו נחזור לרגע.
And now we will take a short break, and we'll be back momentarily.
אני מרגיש קצת - האם אתם רוצים הפסקה קצרה?
I feel a little - Do you want a short recess?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 193. מדויק: 193. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo