הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפרשי" לאנגלית

חפש את הפרשי ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
difference
differences
jet lag
אוכל לבדוק את הפרשי הזמן כדי שתוכלי להתקשר אליו למדינת עולם שלישי.
I can find time difference so you can call him in third world country.
ציין הפרשי עיגולים מרביים עבור ייחוסים.
Specify maximum penny difference for settlements.
כלומר, ברור, הפרשי הגודל חלפו במוחי.
I mean, obviously, the size difference crossed my mind.
כל מי יראה את שנינו, עלול לא להבין את הפרשי הגיל בינינו.
Anybody sees the two of us, they might not understand our age difference.
הוא אמר בוררות או התחלקות בהפרשים?
Did he say mediate or split the difference?
מנוע ההפרשים של באבג' היה המחשבון המכני הראשון שנבנה כדי לחשב במדויק כל אחת מטבלאות אלה.
Babbage's difference engine was the first mechanical calculator devised to accurately compute any of these tables.
הפרשי הלחץ כאן למטה לעומת הוואקום של החלל!
The pressure differential down here compared to the vacuum of space is huge!
אתה יודע, יש הפרשי שעות.
There's a time difference, you know.
לא יודעת, הפרשי הזמן ממש מחרפנים אותי.
I don't know, the time change is really hitting me.
ובכן, זה הפרשי גילאים די משמעותי
Well, that's a pretty big age difference.
בגלל הפרשי השעות הוא חושב שהוא חי בעתיד.
Because of the time difference, he thinks he lives in the future.
זה רק מוזר עם הפרשי הזמן.
It's kind of strange with the time difference and all.
אני חושב שאולי, יש קצת הפרשי מראה.
I think, perhaps, there's a bit of a looks spread.
הפיכת כיוונון של הפרשי אחוזי סטיית מחיר בין מחירי חשבונית ומחירי הזמנות רכש לזמין.
Enables setup of price tolerance percentage differences between invoice prices and PO prices
בחר עיקרון תאריך עבור הפרשי שער חליפין.
Select a date principle for exchange rate differences.
ספר ראשי - הפרשי עיגולים במטבע ברירת המחדל
Ledger - Penny differences in default currency
בשבועות האחרונים תהיתי אם, אנחנו מתאימים, את יודעת בגלל הפרשי הגיל.
You see, these past few weeks I've been doubting whether we're compatible, you know, because of the age difference.
אם זה עקב, תגובה כימית הפרשי ההורמונים בין גברים ונשים יכולים להשפיע על הקצב
If this is due to a chemical reaction, the hormonal differences between men and women could affect its rate.
בוצע דילוג על חישובי הון עצמי עקב הפרשי תדירות תשלום שכר בסוג לשעה/לא לשעה.
Equity calculations skipped due to pay frequency differences on type hourly/not hourly.
יש קצת הפרשי עוצמה, אך לא הרבה.
A little bit of differential, but not much.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 158. מדויק: 158. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo