הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפר" לאנגלית

cow broke violated breach break bull violating breached
breaking
has broken
disobeyed
violate
reneged
violation
הבהרתי את החוקים בבירור וקרלוס הפר אותם.
I made the rules very clear, and Carlos broke them.
הוא הפר את החוק ואנו עצרנו אותו.
He broke the law and we arrested him.
הוא-הוא הפר כי שלו-שלו, בתפקידו ומה הוא אמור לעשות בשבילי.
He-He violated that in his-his, in his role and what he was supposed to do for me.
זה היה הוא אשר הפר את כללי הנסיעה.
IT WAS HE WHO VIOLATED THE TRAVEL CODE.
עם פיו הוא הפר את החוק הריאשון
With his own mouth, he broke the First Law.
נווד נהרג איכר, הפר את אשתו.
A drifter killed a farmer, violated his wife.
במלים אחרות הוא הפר את הבטחתו.
In other words, he broke his promise.
היא חושבת שהיא יכולה להוכיח שטומי הפר את החוק
She thinks she can prove tommy broke the law.
בדיוק כמה פעמים האם הפר את הכללים?
Exactly how many times did you broke the rules?
הוא הפר את שבועתו ורכב אל טומבסטון
He broke his vow and rode away to Tombstone.
הוא הפר את הבטחתו, וזו היתה טעות גדולה.
He broke his promise, which was a big mistake.
זה לא שהיא ללכת למשטרה אם הוא הפר הבטחתו.
It's not like she could go to the police If he broke his promise.
אנרי הפר את השתיקה הנעימה בתחילת הארוחה.
Early on, Henri broke the sweet silence of the meal.
הייתי אומר שהוא כבר הפר כמה חוקים.
I'd say he's already violated a few rules.
גורם לך להרגיש הפר, לא?
Makes you feel violated, doesn't it?
בגלל שהוא הפר הבטחה שנתן לי?
Because he broke a promise to me.
טוב, וואלק הפר קוד צבאי.
all right, wallach here broke an army code.
כדי להגיע להישג המדהים, קווין הפר כל כלל בטיחות קיים.
To achieve this amazing feat, Kevin broke safety rules in the book.
הוא הפר כמה חוקים חשובים למדי כשהוא שלח לך את ההודעה.
He broke some rather large rules when he sent you that message.
לא מאז ששבט הקומנצ"ה הפר את ההסכם.
Not since the Comanche violated the treaty.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2744. מדויק: 2744. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo