הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הצגה" לאנגלית

ראה גם: הצגה יומית
חפש את הצגה ב: הגדרה מילים נרדפות
show
act
showing
play
viewing
performance
presentation
display
view
charade
theater
introduction
exhibition
displaying
viewed

הצעות

אמנדה יכולה להשיג לך כרטיסים לכל הצגה...
Amanda Can Get You Tickets To Just About Any Show - Great.
את חושבת שאת השחקנית הראשית באיזו הצגה?
Do you think you're the lead actress of some show?
הצגה והסתרה:עצמים, שימוש במשתנים
showing and hiding:objects, using variables
באמצעות הצגה והסתרה של לחצן לחלופין, ניתן ליצור אפקטים חזותיים מעניינים במסמך.
By alternately showing and hiding a button, you can create interesting visual effects in a document.
הסתרה או הצגה של שכבות בדוח PDF
Hide or show layers in a PDF report
הצגה או הסתרה של הרשת, הבחירות הפעילות וגבולות מישור הפרספקטיבה
Show or hide the grid, active selections, and perspective plane boundaries
מאפשר הצגה ועריכה של מחברות OneNote בדפדפן.
Enables viewing and editing of OneNote notebooks in the browser.
Excel נמצא במצב הצגה לפני הדפסה.
Excel is in print preview mode.
הצגה או הסתרה של סרגל Explorer.
Shows or hides an Explorer bar.
אפשר הצגה של מסמכי Word בדפדפן האינטרנט למכשירים ניידים.
Enable viewing of Word documents in the mobile web browser.
בעת הצגה מקדימה של ממשק המשתמש המעודכן, תראה תכונות שאינן זמינות בגירסאות קודמות של SharePoint.
While previewing the updated user interface, you will see features that are not available in earlier versions of SharePoint.
אירעה שגיאה בעת הצגה מקדימה של ה - Web Part.
An error occurred when previewing the Web Part.
מאפשר הצגה ורענון של ציורי אינטרנט של Visio.
Enables viewing and refreshing of Visio Web Drawings.
הצגה חוזרת מיידית של נתונים מבית Dell Compellent מאפשרת לארגונים לקחת אלפי תצלומי-בזק רציפים כדי לזרז את השחזור לכל נקודה בזמן.
Dell Compellent Data Instant Replay enables organizations to take thousands of continuous snapshots to speed recovery to any point in time.
לא ידעתי בזמנו שהכל היה הצגה.
I didn't know that it was all an act at the time.
עשית חתיכת הצגה למוכר הזיתים הזה.
You put on a real show for that olive seller.
אנשים יחזרו הביתה ויבינו שהכול היה הצגה.
People are going to look back on tonight and realize it was all a performance.
או שההתפרצות שלך בתחנה היתה הצגה?
Or was your outburst at the station all for show?
עשינו הצגה שמבוססת על טקסט של בוריס ויין
We were doing a show based on texts by Boris Vian.
זו הצגה על פרה ואינדיאנים שמחפשים אותה.
It's a play about a cow and Indians searching for it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1917. מדויק: 1917. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo