הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הצהרה בשבועה" לאנגלית

חפש את הצהרה בשבועה ב: הגדרה מילים נרדפות
sworn statement
affidavit
זה כל מה שיש, יחד עם הצהרה בשבועה של מר לינדסי אשר את אירועים אותו הערב.
It's all there, along with Mr. Lindsey's sworn statement corroborating the events of that evening.
עכשיו בנוגע להצהרה שלך הצהרה בשבועה שקוף הקירקס לא יכול לדבר
About your statement, sworn statement, that the circus ape is incapable of speech.
זו הצהרה בשבועה מעו"ד של נדיה סובל.
This is an affidavit from Nadia Sobell's lawyer.
יש לנו הצהרה בשבועה שאריק משכן את התליון.
We have a sworn statement ID-ing Eric as the man who pawned this pendant.
זו הצהרה בשבועה שאומרת שהכסף ששילמת לג'רארד הוא הלוואה.
It's a sworn affidavit stating the money that you paid Gerard is a loan.
יש לנו הצהרה בשבועה מהאדם שהקליט את ההקלטות האלה.
We have an affidavit from the person who recorded this audio.
השגת את החתימה של מר קרוז תחת הצהרה בשבועה?
You got Mr. Cruz's signature under an affidavit?
אתה סותר הצהרה בשבועה שעליה חתמת.
You are contradicting your own sworn statement.
יש לנו כאן הצהרה בשבועה מהשותף שלך, והיא אומרת אחרת.
Well, we've got a sworn statement from your partner here... and it says different.
הייתי צריכה לחתום על הצהרה בשבועה לגבי מקום הימצאי בלילה בו שון ווקר מת.
I had to sign a sworn statement about where I was the night that Sean Walker died.
יש לי הצהרה בשבועה משוטר בעל מעמד טוב.
I got a sworn statement from an officer in good standing.
אני אגיש הצהרה בשבועה, בתקווה לפני שיציבו הגנה משפטית.
I'll file an affidavit, hopefully before they can mount a legal defense.
עד שהיא הולכת על שיא ואנחנו מקבלים הצהרה בשבועה מקרטר פרי, אין לך מקרה.
Until she goes on record and we get a sworn statement from Carter Perry, you have no case.
הוא חתם על הצהרה בשבועה שמעולם לא נעל את נעל הקרבן.
I have a sworn statement stating he never wore the victim's shoe.
שהם נותנים הצהרה בשבועה לתובע חוקרים שבו היא לא רק אימת שפעלת מתוך הגנה עצמית,
That they give a sworn statement to D.A. which she not only verified that you acted in self-defense,
יש לנו הצהרה בשבועה מבנק הנתונים של התורמים.
No, no, I want to keep my day job.
נתת לי הצהרה בשבועה, שהאיש הזה, סאלבטור מארוני
I have a sworn statement from you, that this man,
יש לנו הצהרה בשבועה מד"ר אלן קובריין שטוען שהוא מכר לך את האוקסיקודון הזה.
We have a sworn statement from Dr. Alan Kobrine implicating you in the sale of this oxycodone.
הייתי בצד השני של העיר עם כמה חברים השתכרנו אבל נתת הצהרה בשבועה?
I was on the other side of town with a few friends getting drunk.
יש לנו הצהרה בשבועה מבנק הנתונים של התורמים.
We have a sworn affidavit from the donor databank.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 37. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo