הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הציר" לאנגלית

axis
axle
contraction
hinge
pivot
spindle
shaft
PivotDiagram
True אם תוויות מוצגות בקצות הציר.
True if labels are shown at axis ends.
סיבוב אפקט התלת-ממד ב - 6 מעלות ימינה סביב הציר האנכי
Rotates the 3-D effect 6 degrees to the right around a vertical axis
החץ מראה לכם את הציר הארוך.
The arrow shows you the long axis.
עדיין כאן תמותת ילדים לכל 1,000 על הציר הזה
Still here, child death per 1,000 on that axis.
בחר איזה ציר יהיה הציר הפעיל.
Choose which axis is to be the active axis.
סימוני שנתות ותוויות נעים עם הציר כאשר ערך חוצה משתנה.
Tick marks and labels move with axis when the crossing value is changed.
ורוח חלוצית תהייה בכל פעם שנרשה לעצמנו לחקור את הציר האנכי.
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves to explore this vertical axis.
מופעל כאשר המיקום/הגודל של תצוגת הציר עומד להשתנות.
Fires when axis view position/size is about to change.
צירי אזור התרשים - ערכי הציר המזערי והמרבי לא צוינו.
Chart Area Axes - The minimum and maximum axis values have not been specified.
מציין אם תצוגת הציר מוגדלת או לא.
Indicates if axis is zoomed in or not.
לחצו לקבלת נקודה שנייה של הציר המוסתר.
Click to set the second point of the invisible axis.
בשעת הלחיצה, העצם שנבחר מתהפך על הציר שהוגדר.
When you click, the selected object flips over the defined axis.
רוחב פס הגלילה של הציר, בפיקסלים.
The width of the axis scroll bar, in pixels.
גררו לאחד משני הכיוונים לאורך הציר.
Drag in either direction along the axis.
גררו את מחווני הנקודה השחורה והנקודה הלבנה לנקודה כלשהי על הציר.
Drag the black and white point sliders to any point along the axis.
הצבע המשמש לציור קווי רצועה שזורים עבור הציר.
Color used to draw interlaced strip lines for the axis.
הציר האנכי הוא עכשיו אלפי דולרים במחירים של היום.
The vertical axis now is thousands of dollars in today's prices.
ועכשיו יש לי הכנסה לאדם על הציר הזה.
And now I have income per person on this axis.
זה נותן לך את הציר הגיאומטרי.
This gives you the geometric axis. Right!
אני רוצה את הציר לאוסף הפרטי שלי
I want the Axis for my own private collection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 402. מדויק: 402. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo