הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הצלף מהצד המזרחי" לאנגלית

הצלף מהצד המזרחי דיווח שהחשוד הוציא חפץ כהה וקטן מכיס מכנסיו.
The rifleman reports subject pulled a small, dark object out of his pocket.

תוצאות נוספות

הטרף שלנו הוא בחור מהצד המזרחי.
Our quarry is an East Side boy.
על פי האינטרפול, השיעול מגיע מהצד המזרחי.
According to Interpol, the hack is coming from the east side.
היה מנהיג צעיר וכריזמטי מהצד המזרחי הרחוק של הקהל.
There was a charismatic young leader from the Far East in the audience.
ובכן, מי טילי מהצד המזרחי.
Well, who else? East Side Tilly.
סוחר מהצד המזרחי בשם ג"ו סטיוארט.
Eastside dealer by the name of Joe Stewart.
נראה ששני חמושים מתקרבים מהצד המזרחי, הם חייבים להיות מקצוענים.
Well, it looks like two armed men approaching from the east.
ובכן, אני מהצד המזרחי ברוב האזורים שלי.
Well, I am east side, for the most part.
בוס, אנו במקום סורקים מהצד המזרחי.
Boss, we're on the ground, sweeping from the east perimeter.
חשבתי שזה שלכם, המפסידנים מהצד המזרחי.
I thought it was you east-side losers.
יש לי נמלט שיוצא מהצד המזרחי של הזירה.
I got a 440 exiting the east end of the arena.
אם אתה רוצה לפוצץ מקסיקנים מהצד המזרחי, לא אכפת לי.
You want to blow up some Eastside cholos, I don't care.
רואים את המטוס הראשון מגיע כמו מה שנראה מהצד המזרחי.
You see the first plane coming in from what looks like the east side.
הכסף מהצד המזרחי התחיל לזרום לכאן לפני חמש, שש שנים.
Eastside money arrived here 5 years ago.
הוא האוכף של, "עשרים ותשעה מלכי הרחוב" .כנופיה מהצד המזרחי ואלימה
He's an inforcer for the 29th St. Kings, East Side gang, intensely violent.
מה שאנחנו עושים זה רק לצלצל אליכם ממספר 958 מהצד המזרחי אתם לא צריכים לענות
All we do is ring you from a 958 exchange eastside, don't need to answer.
אך במקרה הזה, חבר"ה מהצד המזרחי יגורשו מהשטחים שלהם, נכון?
Ordinarily so, but here, we got some of our east side people being displaced, right?
כנופיה מהצד המזרחי ואלימה הוא קשור ב 9 מעשי רצח.
He's been linked to 9 murders in the last five years.
במניטובה, זו תמונה מהצד המזרחי של אגם וויניפג, וכאן מיועד להיות האתר החדש של המורשת התרבותית של אונסק"ו.
In Manitoba, this is an image from the east side of Lake Winnipeg, and this is the home of the newly designated UNESCO Cultural Heritage site.
על ידי זוג עשיר ועקר מהצד המזרחי, בשם פוייט.
By the wealthy, sterile eastside couple, the foyets.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 1. זמן שחלף: 71 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo