הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הקוטב" לאנגלית

הצעות

60
51
נקבת דוב הקוטב מנסה למצוא מזון לגוריה.
A female polar bear is trying to find food for her cubs.
קיץ באיזורי הקוטב והשמש לא שוקעת.
Summer in the polar regions, and the sun never sets.
ראיון שלישי נערך עם מישהו לגבי הקוטב הצפוני.
A third interview was conducted with someone about the North Pole.
באמת, יש לכם דיקטטורים ששולטים בעולם, האוכלוסייה גדלה במיליונים, לא נשארו יותר דגים בים, הקוטב הצפוני נמס, וממש כמו שאמר זוכה TED Prize האחרון, אנחנו הולכים ומשמינים.
Come on, you have dictators ruling the world, population is growing by millions, there's no more fish in the sea, the North Pole is melting and as the last TED Prize winner said, we're all becoming fat.
רוצ'סטר, דוב הקוטב חייב ללכת לישון.
Rochester, that polar bear's got to go to sleep.
ובכן, לשחות לרוחב הקוטב הצפוני, איננו דבר שבשגרה.
Well, swimming across the North Pole, it's not an ordinary thing to do.
המשכנו להפליג דרך גושי הקרח לעבר הקוטב הצפוני.
We carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.
ושם נהייתי באמת ובתמים כפייתיי בעניין הקוטב.
And that's where I became truly obsessed with this polar realm.
כלבי-ים נמריים הם שווה-הערך האנטרקטי לדובי הקוטב.
Leopard seals are the Antarctic's equivalent of polar bears.
אוקטובר, והלוויתנים נכנסים למימי הקוטב.
October, and the whales are entering polar waters.
בבוקר שלמחרת סטיואי ובריאן החלו לצעוד לכיוון הקוטב הצפוני.
The next morning, Stewie and Brian set out on foot for the North Pole.
אי-פעם ראית את הזוהר הקוטבי של הקוטב הצפוני של יופיטר?
Have you ever seen the aurora of Jupiter's north pole?
תמונה אולטרה-סגולה של הקוטב הצפוני של יופיטר.
An ultraviolet image of Jupiter's north pole.
שמונה הסריגראמה הקוטב שלו היה אדיר אבל הוא התמכר ל אופיום ונמכר האחים שלי
His Eight Trigram Pole was formidable But he got addicted to opium and sold my siblings
אספו 15 נקודות ופרעו אותן עבור דוב הקוטב הזה?.
Collect 15 points, and redeem them for this polar bear.
אבל ביל בוב אמר שזה היה זעיר שינה דוב הקוטב.
But Bill Bob said that it was a tiny sleeping polar bear.
דוב הקוטב הזכר היה על האוקיינוס הקפוא למשך כל החורף
The male polar bear has been out on the frozen ocean all winter.
החבילה הזו הגיעה הרגע מסניף הקוטב הצפוני של דאנדר-מיפלין.
This just arrived From the dunder mifflin north pole branch.
אתה לקחת את דוב הקוטב מהסביבת המחייה הטבעית שלו.
You took the polar bear out of its natural habitat.
לפני או אחרי שהצלנו אותו מהמערה של דוב הקוטב?
before or after we saved him from the polar bear cave?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 548. מדויק: 548. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo