הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הקירבה" לאנגלית

proximity
closeness
affinity
close
אולי הקירבה שלנו לערפילית משפיעה עליך איכשהו.
Maybe our proximity to the nebula is affecting you somehow.
אבל זה לא רק הקירבה של כדור הארץ לשמש מה שחשוב.
But it's not just Earth's proximity to the Sun that's important.
אבל הזמן שבילינו יחד הקירבה, ההבטחות.
But the time we've spent together, the closeness.
עכשיו, כשיש ביניכם את הקירבה הזו, יחסיםשמבוססיםעל כנות...
Now, with this closeness, this relationship based on frankness...
מסיכת הקירבה של המעבד אינה חוקית.
The processor affinity mask is invalid.
הניחוש הכי טוב שלנו הוא בחר במיקום הזה בשל הקירבה שלו לתא רדום.
Our best guess: he chose this location for its proximity to a sleeper cell.
היא אולי לא מרגישה קרובה אליך במהלך היום, ולכן היא מחפשת את הקירבה הזו בלילה.
She may not feel close to you during the day, so she seeks out that closeness at night.
אתה חושב שמשהו בך חש לא בנוח עם הקירבה הזאת?
Do you think that part of you was getting uncomfortable with that closeness?
אני אוהבת את הקירבה האקראית הזו, וזה מזל, כי אני עושה המון גלישת כורסא.
And I love this kind of random closeness, which is lucky, because I do a lot of couchsurfing.
אתה יודע, ריצי המחלה הזו, הקירבה הזו למוות הייתה לה השפעה מעמיקה עלי.
You know, Richie, this illness, this closeness to death has had a profound effect on me.
הדבר החשוב במחקרים הללו זה רק עד כמה משמעותיות האינטראקציות האלה יכולות להיות; איך צורת הקירבה המיוחדת הזו נותנת לנו משהו שאנחנו זקוקים לו כפי שאנחנו זקוקים לחברים שלנו ולמשפחות שלנו.
The important thing about these studies is just how significant these interactions can be; how this special form of closeness gives us something we need as much as we need our friends and our families.
זו הקירבה שלנו למוות
It's our closeness to death.
אל תפיל את חיישן הקירבה.
Don't trip the proximity sensor.
כך לדוגמא, על-ידי מדידת הגנום, למדנו המון על כיצד אנו קשורים לחיות ממינים אחרים באמצעות הקירבה של הגנום שלנו, או כיצד אנו מהווים קרובי-משפחה - עץ המשפחה, או עץ החיים.
So for instance, by measuring the genome, we've learned a lot about how we're related to other kinds of animals by the closeness of our genome, or how we're related to each other - the family tree, or the tree of life.
טקס הלוויה עצמו מגלם את היבט הקירבה של המוות.
So the funeral ceremony itself embodies this relational perspective on death.
בגלל הקירבה לאוקיינוס, הכל צומח יותר מהר.
Something about being near the ocean makes everything grow faster.
האנגלים כל הזמן מתלוננים על הקירבה שיש בנו.
English people are always complaining when we're having functions.
אני מעבר לכיף לחלק של הקירבה.
I'm moving past fun to the close part.
המהירות שלנו קפצה בגלל הקירבה לליבה זה שונה מההערכה שלנו
Our speed's jumped because the density of the core is different than our estimates.
הקירבה לילדים האלו איפשרה לסטיבן גישה לחלק מהאויבים הגדולים של המדינה.
Getting close to their kids allowed Steven unique access to some of our country's worst enemies.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 71. מדויק: 71. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo