הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרבה זמן" לאנגלית

הצעות

898
613
425
לוקח הרבה זמן לצאת מהחנייה הזאת.
It certainly is taking a long time getting out of this parking lot.
הייתי מוכן לחכות הרבה זמן כדי להתקבל לפרויקטים הנכונים...
I was willing to wait a long time to get into the right projects...
ביליתי הרבה זמן בפאבים בהמתנה לאבי.
I spent much time waiting for my father in bars.
אין לנו הרבה זמן להגיע לבית-החולים.
We don't have much time to get to the hospital.
איבדנו הרבה זמן על שהעיקוף קטן.
We lost a lot of time on that little detour.
אנחנו צריכים לבלות הרבה זמן באגף מלחמת האזרחים.
We got to spend a lot of time in the Civil War section.
היא מבלה הרבה זמן לבדה בדירה?
She spend a lot of time alone in her apartment?
לבלות הרבה זמן למטה באחד על אולימפי.
Spend a lot of time down at the one on Olympic.
מישהו כמובן לשים הרבה זמן וכסף להכשרתה.
Someone obviously put a lot of time and money into training her.
אתה נמצא הרבה זמן עם ריטה.
You've been spending a lot of time with Rita.
אנו חושבים שנשים מבזבזות הרבה זמן בצפיה באופרה.
We find women tend to waste a lot of time watching Oprah.
בילית הרבה זמן עם רייצ"ל לאחרונה.
Did you spend a lot of time with Rachel lately?
הם נכבו הרבה זמן לפני שהם הגיעו לכאן
They were turned off a long time before they got here.
אז ביליתי הרבה זמן בבניין הזה.
So I spent a lot of time in this building.
הם משקיעים הרבה זמן וכסף לזה.
They're investing a lot of time and money into it.
בגלל שהנערה שהתה פה הרבה זמן.
Because the girl must of spent a lot of time here.
רובכם יודעים שהגעתי הביתה אחרי שהייתי בפנים הרבה זמן
Most of y'all know I came home after being in a long time.
הארייט בילתה הרבה זמן עם מר קימפר?
Did Harriet spend a lot of time with Mr. Kimper?
אין הרבה זמן לעקומת למידה כאן ריילי.
Not a lot of time for a learning curve here, Reilly.
חיכיתי הרבה זמן לילדה הקטנה שלי שיחזור הביתה.
I waited a long time for my little girl to come home.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13167. מדויק: 13167. זמן שחלף: 314 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo