הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרותח" לאנגלית

boiling
את יודעת, הפריעו לנו בים הרותח.
You know, we were rudely interrupted at the Boiling Sea.
והידות שלי צללו לתוך הזפת שחורה הרותח.
And my hands were plunged into the boiling black tar.
זה כמו בשר עולה בעוד מרק הבשר הרותח
It's like meat rising while boiling a beef broth
היא כורכת את עמוד השדרה שלה באיטיות לכיוון השמש הרותח
she twines her spines up slowly towards the boiling sun
אם ככה את מתכוונת לנחם אותי, אני מעדיף את השמן הרותח.
If that's how you console me, I prefer the boiling oil.
שום דבר לא יכול לשרוד את הים הרותח.
Nothing could survive the boiling sea.
שמעתי על הים הרותח, אבל לראות אותו, זה הרבה יותר מדהים.
I've heard of the boiling sea, but in person, it's even more amazing.
אך שוב, למרות כל המחקרים הללו, כל התגליות האלו והאגדות, נשארת שאלה: מהי המשמעות של הנהר הרותח?
But again, despite all of these studies, all of these discoveries and the legends, a question remains: What is the significance of the boiling river?
הדם הרותח הוספתי לעצמי.
The boiling blood I added myself.
הם עדות לדם הרותח שלי.
They are a testament to my boiling blood.
האם יכול להיות שהנהר הרותח קיים?
Could the boiling river exist?
מעל הרותח של המנוע.
The engine's boiling over.
הם לקחו אותו לסלע הרותח...
They were taken to the Boiling Rock.
לשם מה הטירוף שבמירדף והדם הרותח והמצח המעשן?
Why this madness of the chase, this boiling blood and smoking brow?
אגיש אותך לטבח, ולשמן הרותח שלו כמובן.
I will hand you over to the cook and his boiling oil, naturally.
במקום שעורקים אלה עולים אל פני השטח, עורקי הקרקע האלה, נקבל תופעות גיאותרמיות: לועות געשיים, מעיינות חמים ובמקרה שלנו, הנהר הרותח.
Where these arteries come to the surface, these earth arteries, we'll get geothermal manifestations: fumaroles, hot springs and in our case, the boiling river.
ואז התחלתי לספר למלך את הרפתקאותי על ארנבים, ופרעושים ותעלומות היום הגרוע בחיי, אכזריותה של אשתי השמן הרותח, ואיזו מעשיה היתה זו, יקירי
And so I began to tell the king of my adventures... of hares and fleas and mysteries... the worst day of my life, my wife's cruelty, the boiling oil.
ואז מוזגים את החלב הרותח כסיום?
And then you just pour in the steamed milk to finish it off?
והאזינו למשפט הרותח של הנסיך שלכם.
And hear the sentence of your moved Prince.
אל תשים את הידיים שלך בשמן הרותח.
Don't put your hand in the hot oil.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 40. זמן שחלף: 45 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo