הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרחוב" לאנגלית

street
block
road
corner
the streets
alley
lamppost
streetlight
street-level
homeless
thoroughfare

הצעות

יש למלא את השדות עבור הרחוב, העיר והמיקוד בטבלת פרטי החברה. יצירת קובץ.xml בוטלה.
The fields for the street, city, and ZIP Code on the company information table must be filled in. Creation of the.xml file has been canceled.
או בעלים הצהובים שנשרו מעצי האדר שלאורך הרחוב שלנו
And yellow leaves from the maple trees... that lined our street.
יש פעילות בסוף הרחוב שלו?.
There's some activity at the end of his block.
הוא חצה ברגל את הרחוב באור אדום.
He crossed the road on foot at the red light.
התחקיתי אחר עקבות הדם לבית בקצה הרחוב.
I traced the blood trail to a house down the street.
הלכתי לראות אם החיילים עזבו את הרחוב.
I went to see if the soldiers had left the street.
היא חצתה את הרחוב ונכנסה לבניין.
She was crossing the street, coming into the building.
יש איזה עשר מכוניות בקצה הרחוב שלנו.
There is about 10 cars at the end of our street.
מתברר שזה היה מגנוליה מלון במסגרת הרחוב.
It turns out it was the magnolia hotel on frame street.
נראה שאנשים רבים, הגיעו אל הרחוב הראשי
Apparently, a lot of people came up to Main Street.
זה נראה כאילו כל התמונות צולמו באותו הרחוב
It looks like all these shots are taken on the same street.
בנקסי הוא אמן הרחוב המפורסם ביותר בעולם!
Banksy is, like, the most famous street artist in the world!
אתה לא טורח לנקות את הרחוב מסביב הבניין שלך
And you don't even bother to sweep the street around your building?
עוצרת באמצע הרחוב מקסיקנים לא יודעים לנהוג!
Stop in middle of street! Mexicans no know how to drive.
כמו שהסברתי כל הרחוב היה סגור.
As I explained, the whole street was closed off.
רדפתי אחר כנופיית הרחוב הזו במשך שנתיים.
I've been after that Fleet Street gang for two years.
תקשיבי, הרחוב הזה יפונה מחר בבוקר.
Look, look, this street gets cleaned out tomorrow morning.
את זו שאמרה שאנחנו זקוקים לפסטיבל הרחוב.
You're the one who said that we need the street fair.
והשני היה לנסות למצוא דרך לחצות את הרחוב.
And the second one was actually trying to figure out how to cross that street.
הוא משתעל, בוכה, הדם נשפך על הרחוב.
He was coughing, crying, blood spilled on the street.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3706. מדויק: 3706. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo