הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרחק במשך" לאנגלית

הוא לא נשאר הרחק במשך זמן רב מדי, נכון?
He never stays away for too long, right?
הייתי הרחק במשך שש שנים.
I've been away for six years.

תוצאות נוספות

המשכתי אותך הרחק אחיך במשך שנים.
I kept you away from your brother for years.
מצטער, הייתי הרחק מהשמורה במשך הרבה זמן, סנטור.
Sorry, I've been away from the reservation too long, Senator.
תהיי הרחק מהישג ידינו במשך שבועות, חדשים
YOU'RE OUT OF REACH MAYBE FOR MONTHS.
ואז, בספטמבר 1835 לאחר שהיו הרחק, במשך כמעט ארבע שנים, הם הגיעו לאיים הלא נודעים איי גלפאגוס.
And then, in September 1835, after they had been away for almost four years, they landed on the little-known islands of the Galapagos.
כלאו אותך, הרחק מעין אדם, במשך כל השנים האלה.
You've been locked out of sight all these years
אולי תהו מדוע קורס זה היה כל כך הרבה זמן, לגרום לך לעזוב את חייכם, לעוף אתה כאן, הרחק מהעולם האמיתי במשך שישה חודשים ארוכים.
You may have wondered why this course was so long, make you leave your lives, fly you here, away from the real world for six long months.
אני יודע, אני יודע, כלאו אותך, הרחק מעין אדם במשך כל השנים האלה
I know, I know you've been locked out of sight all these years, like me my friend... well I've come home to find you waiting
אם אנחנו נמצאים הרחק מהשולחנות שלנו במשך זמן רב מדי, הם נעדכן את המחשבים שלנו, ואנחנו תאבדו את שולה המוקשים.
If we're away from our desks for too long, they'll update our computers, and we'll lose Minesweeper.
הבחנו במערכת טייפון הרחק מדרום אלינו במשך מספר ימים, ולא באמת הרגשנו את השפעתה עד לעכשיו, והיום עמד להיות היום הראשון בו דג הנפוחית מתחיל את המחזור הבא של בניית הקן.
We've been watching a typhoon system far to the south of us for a number of days, and we haven't really felt its effects until now, and today was going to be the first day of the puffer fish
מארק נסע במשך שעתיים הרחק ממודול המגורים, יצא לזמן קצר מחוץ לרכב ואז נסע שעתיים נוספות.
Mark drove 2 hours straight away from the Hab, Did a short EVA and then drove for another 2.
במשך 12 השבועות הבאים הוא ישחרר אותן הרחק מהבית.
Over the next 12 weeks, he releases them further from home.
הזחלים מתפזרים באמצעות הזרם במשך מספר ימים ולילות בטרם ינחתו הרחק משם.
The larvae are dispersed by the current for several days and nights before landing further away.
במשך שנים, הצבנו את עצמינו בנפרד הרחק מבעלי-חיים אחרים.
For years, we've set ourselves far apart from other animals.
במשך הזמן עד שהגענו לשם, המים עלו וסחבו אותו הרחק.
By the time that we got there, the water had come up and carried him away-
הרחק מהבית, הוא לא ראה את וואלרי או את בניו במשך 4 שנים.
Far from home, he did not see Valerie or his sons for four years.
אני מגלה סופרים מוכשרים, לפתח אותם במשך שנים, ואז אתה גונב אותם הרחק ממני.
I discover talented writers, develop them for years, and then you steal them away from me.
הפנסים-הקדמיים אינם, תקינים במשך דורות שלמים והיא תיקנה אותם לא הרחק מכאן בלחיצת כפתור.
His headlights have been broken for ages, and she fixed them not far from here just by touching a button.
אביך כלא אותה במשך 22 שנה, הרחק מהעולם, הרחק ממך,
Your dad kept her locked up for 22 years, away from the world, away from you,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 2. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo