הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הריאיון" לאנגלית

ראיתי את הריאיון עם יקוב קרוסה.
I saw your interview with Jacob Kruse the other day.
אני חושבת שכדאי להתחיל את הריאיון.
I think we better start our interview.
המנכ"ל ואני הסכמנו שקטרין צריכה לעשות את הריאיון הזה.
The Director General and I agree that Katrine should do the interview.
אז, מי מנהל את הריאיון הזה?
So... so, who's conducting this interview?
הסכמנו על גבולות הריאיון הזה, גברת יוז.
We agreed to the parameters of this interview, Ms. Hewes.
ראיתי את הריאיון שלך אתמול והוא נגע לליבי.
I saw your interview yesterday and it affected me profoundly.
שבועיים לאחר הריאיון אמה של אלמונית מתה ממנת יתר.
Two weeks after that interview Jane Doe's mother died of an overdose.
פשוט תהיי מרוצה שקיבלת את הריאיון.
Just be glad you got the interview.
אני לא מאמינה שאתה עורך את הריאיון.
It's amazing that you're doing the interview.
אז, כבר עשית את הריאיון שלך עם הצוות הדוקומנטרי?
So, you do your interview with the documentary crew yet?
כן, אדבר איתך אחרי הריאיון שלי.
Yes, I'll check in after my interview.
אנחנו יכולים לתת את הריאיון לכמה עיתונאים נוספים.
We could give the interview to some other journalist.
אני אקבע את הריאיון של האריס למחר.
We'll set up Harris' interview for tomorrow.
רוצה לעבוד על כישורי הריאיון שלך?
Want to work on your interview skills?
ראית את הריאיון שלי, פלין?
Did you see my interview, flynn?
שאתה תפספס את הריאיון בזמן שתחכה...
You'll miss your interview waiting for her...
אדוני, גברתי, הריאיון הזה הוזמן
Sir, ma'am, this interview has been booked.
מלי, גרמנו לרשת לבטל את הריאיון של קרלה סטיל.
Mellie, we got the network to cancel Carla Steele's interview.
ידעתי שסטפנו היה צריך לעשות את הריאיון עם קולין פארל בטלפון
I knew Stefano should've made that Colin Farrell interview a phoner.
יצאת מדעתך עורכי-דין מהבית הלבן התקשרו אליי לגבי הריאיון שהקלטת היום.
Are you out of your mind? I have white house lawyers calling me about this interview you taped today.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 367. מדויק: 367. זמן שחלף: 283 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo