הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרס" לאנגלית

חפש את הרס ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

הבאתי הרס ומהומה למען שוכני התחתית.
I brought forth destruction and chaos for the pleasure of the lower beings.
הרס מתוכנן יכול להביא עסקאות מתוקות.
Planned destruction can close some very, very sweet deals.
יצורים מהמימד הזה זורעים הרס עכשיו במפרץ.
Creatures from that dimension are now wreaking havoc in the Gulf.
באשר לשאול, הוא עשה הרס של הכנסייה.
As for Saul, he made havoc of the Church.
הארץ עצמה תעמוד על סף הרס מוחלט
Earth herself would stand on the very edge of complete destruction.
גורש מהתיכון בשנה האחרונה הרס רכוש.
Expelled from high school senior year, destruction of property.
ואף אחד לא השאיר עקבות גדולים של הרס בנתיב שלהם.
And nobody leaves a bigger trail of destruction in their wake.
האנרגיה של העיניים מפוזרות, עוזב הרס בעקבותיה.
The energy of the Eye dispersed, leaving destruction in its wake.
בכל הזמן חשבתי שכשפות אש זה הרס
All this time, I thought firebending was destruction.
קליפה ריקה מי שמבקש לזרוע הרס.
An empty shell who seeks to wreak havoc.
הבעלים שב בחזרה כדי לגלות מחזה של הרס.
The owner arrives back to find a scene of destruction.
מי יכול להכחיש שקצת הרס לא גורם לכולנו?
Who can deny that a little destruction doesn't make us all feel so good.
הרס "אינדיאן היל" ממשיך כמתוכנן.
The destruction of Indian Hill may proceed as scheduled.
הרטרווירוס מבצע הרס במערכת שלו והוא משתלט עליה.
The retrovirus has wreaked havoc on his system and it's taking over.
הידיים שלי היו אחד מהם - שנמשכו הרס גרובר
My hands were one of them - which were drawn destruction Grover -
אז, אני מניח שאנחנו יכולים להוסיף הרס רכוש עיר להאשמות אלה.
So, I guess we can add destruction of city property to those charges.
הם משאירים הרס, מוות בעקבותיהם.
They leave destruction, death in their wake.
הוא זורע הרס וחורבן, ואין תכלית גדולה בפעולה.
He's sowing destruction and chaos, and there is no grand purpose at work.
המטרה היחידה היא הרס הממשל האמריקאי...
The sole purpose is disruption of American government and financial institutions.
הוא הרס הכל מאז שנכנס לחיינו.
He's ruined everything Since he came into our life.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6056. מדויק: 6056. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo