הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרצון הטוב" לאנגלית

goodwill
good will
good faith
generosity
אתה תכננת את כל זה וניצלת את הרצון הטוב שלנו לוודא שתצליח.
You planned this whole thing and used our goodwill to make sure you were successful.
אל תאבד את הרצון הטוב שלך כלפיי.
Do not lose your goodwill towards me.
יצורים הרע שיכלו לנצל הרצון הטוב שלך.
Evil creatures who could take advantage of your good will.
זאת היתה הזדמנות בשבילה לתרגל את הרצון הטוב הליברלי שלה.
It was a chance for her to exercise her liberal good will.
תרשו לי להבטיח לכם, עם האבטחה המוגברת שלנו, "הרצון הטוב" מעולם לא הייתה בטוחה יותר.
Let me assure you, with our increased security, good faith has never been safer.
כן כולם היו חברים."בכנסיית "הרצון הטוב
They were all members of Good Faith church here.
הייתי נותן את הנסיכות שלי תמורת הרצון הטוב שלך.
I'd give my principality, in exchange for your good will.
הרצון הטוב של דילון יהיה נחמד גם.
Dillon's good will would also be nice.
אנא יש לי כמה סיוע הומניטרי כמחווה של הרצון הטוב שלנו.
Please have some humanitarian aid as a gesture of our goodwill.
אתה הפגין הרצון הטוב שלך מבלי לאפשר לו לנצל עוד יותר.
You demonstrated your goodwill without allowing him to take further advantage.
אולי הבגדים של נת'ניאל"משעממים מדי ל" הרצון הטוב?.
Maybe Nathaniel's clothes are too dull for Goodwill.
הרצון הטוב שלי נעלם, גברת.
My goodwill has disappeared, lady.
רוב תודות על הרצון הטוב שלכן והאירוח.
Many thanks for your goodwill and hospitality.
כדי להראות לכם את, הרצון הטוב שלנו
To show you our good will.
מיצית את הרצון הטוב של הציבור עם שרי.
You used up the public's goodwill with Sherry.
על אורחינו להאמין שהקרב שקול, שמא הרצון הטוב יהפוך האשמה.
Our guests need to believe the match balanced, lest goodwill turn to accusation.
או שאקח את הרצון הטוב שלי ואת הקסם אל בני מעבר לרחוב?
Or should I take my goodwill and charm to Benny across the street?
מיציתם את הרצון הטוב שלי, בלשים.
You've exhausted my good will, Detectives.
אז הבעיה שלנו עכשיו היא, איך אפשר למנף את כל הרצון הטוב הזה שמגיע לכיוונינו?
So our problem right now is, how can we leverage all this good will that is coming towards our way?
הרצון הטוב, ה-פלאה "שים.
The good will, all those MOTYs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 85. מדויק: 85. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo