הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרשת" לאנגלית

grid
online
network net web screen
mesh
cloud
chain
Internet
webcam
cybercriminals
cyber
Wi-Fi
You let

הצעות

99
91
קביעה אם מצבים צריכים להיצמד לנקודות הרשת כאשר LayoutMode = SnapToGrid.
Controls whether designers should snap to grid dots when LayoutMode = SnapToGrid.
צבע פסי הרשת המפרידים בין התאים של DataGridView.
The color of the grid lines separating the cells of the DataGridView.
ודא שתוכנת הרשת של ממשק NetBIOS מותקנת.
Ensure that the NetBIOS interface network software is installed.
ספריית הרשת המשמשת ליצירת חיבור למופע של SQL Server.
The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server.
המשתמשים וההתקנים מתחברים באופן מאובטח לבקר Dell, שמותקן בליבת הרשת הארגונית.
Users and devices securely connect to a Dell controller installed in the enterprise network core.
שגיאת Winsock: הרשת הפסיקה לפעול.
Winsock error: the network has gone down.
החזרתי את הרשת לפעולה בתוך 23 דקות.
I had the network up and running again in 23 minutes.
יישומון המנהל את התקני וחיבורי הרשת.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
יישומון קטן המציג מעט פרטים באשר לתעבורה בהתקן הרשת שצוין
A little applet that displays some information on the traffic on the specified network device
פנה למנהל הרשת לקבלת גישה לנתונים.
Contact your network administrator to obtain access to the data.
אירעה בעיה בעת גישה אל Active Directory. בדוק את חיבורי הרשת שלך ונסה שוב.
There was a problem accessing Active Directory. Check your network connections and try again.
הזן את שם הרשת שברצונך להוסיף.
Enter the name of the network that you want to add.
הודעות השגיאה הבאות מוצגות כאשר מתאם ה - WiFi מתנתק מנקודת הגישה של הרשת.
The following error messages are displayed when the WiFi adapter is disconnected from the network access point.
אם מערכת Windows מנהלת את חיבורי הרשת, עבור לשלב 2.
If Windows is managing your network connections, go to step 2.
קיימת בעיה בהפעלת הוועידה. בדוק את חיבורי הרשת שלך. הפעל את היישום NetMeeting ונסה להשתמש באפשרות Call/Host.
There's a problem starting the conference. Check your network connections. Run the NetMeeting application and try Call/Host.
אירוע שיופעל כאשר הרשת נגללת במאוזן או במאונך. השתמש ב - ScrollEventArgs.Orientation כדי לקבוע את כיוון הגלילה.
Event raised when the grid scrolls horizontally or vertically. Use the ScrollEventArgs.Orientation to determine the direction scrolled.
אין באפשרות Microsoft Access לחבר מחדש אחת או יותר מהטבלאות שהתנתקו. נא בדוק את קישוריות הרשת ואת זמינות השרת.
Microsoft Access cannot reconnect one or more of the disconnected tables. Please check network connectivity and server availability.
סייע לחסוך זמן ועלויות פריסה באמצעות פישוט תהליכי ההשקה של הרשת עם סדרת PowerConnect 5500 של מתגי Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיבית.
Help save time and deployment costs by simplifying your network rollout with PowerConnect 5500 series of Gigabit Ethernet switches.
ענה על צורכי מיתוג הרשת בארגון שלך, לא משנה מה גודלו, בעזרת PowerConnect 7024P.
Help meet your network switching needs, no matter how large your organization, with the PowerConnect 7024P.
שפר את עיצוב הרשת המדרגי לקבלת וירטואליזציה בעלת ביצועים גבוהים ויישומים בעלי תעבורת קלט/פלט רבה עם השדרה המרכזית Brocade DCX 8510.
Enhance scale-out network design for high-performance virtualization and I/O-intensive applications with the Brocade DCX 8510 Backbone.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3597. מדויק: 3597. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo