הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השגחה" לאנגלית

חפש את השגחה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

198
192
אז לא הייתה השגחה של מבוגר בבית באותו הזמן.
So there was no adult supervision in the household at the time.
המקלט פועל באופן אוטומטי השגחה אינה נדרשת.
The asylum is fully automated. Supervision is not required.
עוד יום של השגחה ואתם משוחררים.
Another day of observation, and you're all clear.
אז אמרנו לבית החולים שתהיה לו השגחה.
So we've been told the hospital is keeping him for observation.
יש לנו השגחה בבית החולים במקום.
We have surveillance at the hospital in place.
מסתבר שאתה לא היחיד שדורש עכשיו השגחה של מבוגרים.
Apparently, you're not the only one that requires adult supervision now.
רובינס יהיה על ידי לסרוק אותה ולהודות לה לצורך השגחה.
Robbins will be by to scan her and admit her for observation.
יכולת לחזור לביה"ח של הבסיס לשלושה ימי השגחה.
You could have come back to the base hospital for three days for observation.
ניסיתי להחליף אותה איפה שיכולתי, אבל ילדים צריכים השגחה מלאה...
I tried to fill in where I could, but children need full-time supervision.
הדוכן צריך קצת השגחה זה כל מה שאני אומר
The stand needs a little supervision, that's all I'm saying.
יש תקופת השגחה שבה ניתנת לעצב הזדמנות להחלים.
There's an observation period while they give the nerve a chance to heal.
שתיים או שלוש שנים של השגחה הם קריטיות.
2 to 3 years of observation is crucial.
הישאר פרודוקטיבי בדרכים תוך השגחה על השורה התחתונה.
Stay productive on the go while keeping an eye on the bottom line.
חשבת שאתן לו להתרוצץ בלי השגחה?
Think I'd let him run loose without a chaperon?
לדעתי המקצועית, היא צריכה השגחה פסיכיאטרית.
It is my professional opinion that she be put under psychiatric observation.
הוא יכול להיות בכל רשימת השגחה במדינה
He could be on every watch list in the country.
מבלי השגחה תמידית הוא ייפול מהשמיים.
Without constant monitoring, it's basically falling out of the sky.
אני כאן לבקש השגחה משותפת על העובר
I'm here to seek joint custody of that fetus.
של השגחה עליונה במשך שנים למדתי.
For years I have studied the words of the prophets.
לפי הקופסה כל משימה מאושרת ע"י השגחה.
According to the box, each mission's authorized by Oversight.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 501. מדויק: 501. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo