הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השועל הארקטי" לאנגלית

תוצאות נוספות

כשהספינה תגיע לחוג הארקטי, מאות נוספים ימותו.
This ship gets to the Arctic Circle, hundreds more will die.
הארקטי עשיר בפחם, נפט ומינראלים.
The Arctic is rich in coal, oil and minerals.
איזור בגודל של אוסטרליה יעלם תיכף מהאוקינוס הארקטי.
Soon, an area of sea ice the size of Australia will vanish from the Arctic Ocean.
הקיץ הארקטי אולי קצר אך הימים ארוכים.
The Arctic summer may be short, but the days are long.
בכל רחבי הארקטי הטמפרטורות יורדות עכשיו והים מתחיל לקפוא.
All across the Arctic the temperature is now dropping and the sea is beginning to freeze.
דובי קוטב באוקינוס הארקטי נעים בקווים ישרים
Polar bears on the Artic Ocean move in dead straight lines.
ברנגל, אי צחיח באוקיינוס הארקטי.
A Wrangel, a desert island in the Arctic Ocean.
דברים נוראיים שגילית במעלה האזור הארקטי.
Gruesome stuff you've discovered up there in the Arctic.
אנחנו הולכים להתגנב לשטח ולשחרר את השועל ההוא.
We're going to sneak onto the grounds and free that fox.
ההתפזרות מקשה על השועל לבחור במטרה.
Scattering makes it hard for the fox to pick a target.
זה המקום שבו ריינרד השועל הולך...
That's where Reynard the fox goes... to wait.
השועל הערמומי הוא האישה המתעניינת באומנות.
The Crafty Fox is this woman who's into crafts,
זה בולט ביותר באוקיינוס הארקטי ובשטחים שסביבו.
It's most obvious in the Arctic Ocean and the lands that surround it.
אך להינמסות האזור הארקטי ישנן השלכות אחרות ויותר חמורות.
But the melting of the Arctic has another, more serious consequence.
תחשוב על שמים כהים ועל רוחות נהיגה יורד מן הארקטי.
Think about dark skies and driving winds coming down from the Arctic.
השנים עוברות אבל זה תמיד יישאר האיזור הארקטי.
The years pass, but this will always remain the Arctic.
מאחורי הגבעה הזאת יש בקתה משקיפה לאוקיאנוס הארקטי...
Behind that hill is a cabin near the Arctic Ocean.
בכל רחבי אמריקה מחוף לחוף נדידת הכנף פונה לחוג הארקטי.
All across America from coast to coast the migrants wing their way towards the Arctic Circle.
הקיץ מגיע לקיצו והאיזור הארקטי מתרוקן מחיים.
The summer comes to an end and the Arctic empties of life.
אולי ללכת לקוטב הצפוני, לאיזור הארקטי.
Maybe go up to the north pole, the arctic.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6386. מדויק: 0. זמן שחלף: 390 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo