הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השימוש של" לאנגלית

use of
the function of
usage
toilet
Telemetry
אני חוקר את השימוש של יהביוריזם לחיזוי העתיד.
I'm researching the use of behaviorism into predicting the future.
אסרתי את השימוש של חיטה באלכוהול.
I banned the use of grain for alcohol.
ובנימה אישית, מה השימוש של מתקן זה?
And on a personal note, what is the function of this device?
תגיד לי, מה בדיוק השימוש של ברווז גומי?
Tell me, what exactly is the function of a rubber duck?
ציין את השימוש של קטגוריית השירות - פירוט כמות כללית או הקצאת עלות פנימית.
Specify the use of service category - general quantity itemization or internal cost allocation.
ג'ינה איבדה את השימוש של שנים מהאצבעות שלה, ומקס יוצא בלי שריטה...
Gina loses the use of two of her fingers, and Max walks away without a scratch...
אני אוהבת את השימוש של סרטים בתור דם.
I love the use of streamers as blood.
קורבן או עד ראייה מזהה את החשוד בביצוע העבירה דרך השימוש של רשויות האכיפה בתמונות.
A victim or eyewitness identifies a suspected perpetrator through law enforcement's use of images.
השימוש של הלקוח בתוכנה בהקשר לשירותים אלו כפוף לתנאים החלים על התוכנה.
Customer use of Software in connection with the Services is pursuant to the terms accompanying the Software.
מילה ישירה מטום המאשר את השימוש של כלי רכב משוריינים וחוליות טקטיות כדי להכיל את הנקודות החמות שם תסיסה מתפשטת.
Direct word from Tom endorsing the use of armored vehicles and tactical squads to contain the hot spots where unrest is spreading.
סטטיסטיקות המודדות את השימוש של הארגון במערכת Microsoft Dynamics CRM במהלך 24 השעות האחרונות.
Statistics measuring the organization's usage of the Microsoft Dynamics CRM system over the past 24 hours.
ציין שרת SQL ואת מסד הנתונים לאחסון נתונים של לוח המחוונים של מדידת השימוש של Office.
Specify a SQL server and database to store Office Telemetry Dashboard data.
נתח ונטר פתרונות של Office בארגון שלך באמצעות לוח המחוונים של מדידת השימוש של Office.
Analyze and monitor Office solutions in your organization by using Office Telemetry Dashboard.
לא ניתן להתקין את מעבד מדידת השימוש של Office במערכת הפעלה זו.
Office Telemetry Processor can't be installed on this operating system.
כן, אני מקבל את תנאי השימוש של Microsoft Wallet.
Yes, I agree to the Microsoft Wallet terms of use.
למעבד מדידת השימוש של Office אין אפשרות להשתמש בתיקיית משנה של תיקיה משותפת כדי לאסוף נתונים ממחשבי לקוח.
A subfolder of a shared folder can't be used by Office Telemetry Processor to collect data from client computers.
משימה זו מפעילה את סוכן מדידת השימוש של Office, אשר סורק ומעלה מידע אודות שימוש ושגיאות עבור פתרונות Office כאשר משתמש מתחבר למחשב.
This task initiates Office Telemetry Agent, which scans and uploads usage and error information for Office solutions when a user logs on to the computer.
דווח על אפליקציה זו ל - Microsoft עקב הפרת תנאי השימוש של החנות
Report this app to Microsoft for violating the Store's Terms of Use
הרגע עישנתם סיגריה בחדר השימוש של הבוס שלכם.
You've just had a cigarette in your boss's powder room.
אף אחד לא יושב בבית השימוש של ריצ'ארד לואיס.
Why? - Nobody sits on Richard Lewis's toilet.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 114. מדויק: 114. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo