הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השיעור ירד לפחות מ" לאנגלית

וכיום השיעור ירד לפחות מ -2 אחוז.
And nowadays it's been cutback to under two per cent.

תוצאות נוספות

וכעת הוא ירד לפחות מ -2% .זאת אומרת, עד השבוע שעבר
And nowadays it's been cutback to under two per cent.
מספר המאמינים הפעילים בכנסייה ירד לפחות מ -50 אלף איש, אך שווייה הכספי של הסיינטולוגיה מרקיע שחקים.
The church's active membership has dropped to fewer than 50,000 people, yet the financial value of Scientology is soaring.
עכשיו זה ירד לפחות מפעם בשבוע.
Now it's down to less than once a week.
שלמות השיריון ירדה לפחות מ 5 אחוזים.
Jarvis: Armor integrity is down to less than 5%.
אל תסכים לפחות מ -5 שילינג.
Don't take less than five shillings.
לא ציפיתי לפחות מ ממך כשהתקשרתי.
I expected nothing less from you when I called.
תורידי את הלחץ הסיסטולי לפחות מ -140.
Titrate to systolic less than 140.
עד חג העבודה תגיע לפחות מ -80
You'll be in the low 80s by Labor Day.
היא יודעת בדיוק מה לעשות אם המנועים מאטים לפחות מ -16 מסגרות לשנייה.
She-she knew exactly what to do about our engines slowing to less than 16 FPS.
אין לי מושג בתכנון חתונות לפחות מ -500 מוזמנים.
I don't know anything about planning a wedding for under 500.
אני מתכוון, אם היה לכם רעיון ששווה להפיץ, בוודאי תוכלו לתמצת אותו לפחות מ 2300 מילים.
I mean, if you have an idea worth spreading, surely you can put it into something shorter than 2,300 words.
בפעם הראשונה בשלושים שנה, ירדנו, העיר בולטימור, לפחות מ 200 רציחות - 197 ליתר דיוק.
For the first time in 30 years, we fell, Baltimore city, to under 200 homicides - 197 to be exact.
אני לא מוכן לפחות מ -5.7
I won't go a penny under 5.7.
אני לא מוכן לפחות מ -5.7.זה קרוב יותר ל -6
I was thinking closer to 6.
ואנו מסכימים שלא להסכים מחלקת החדשות בכבלים שלנו אחראית לפחות מ -3% מהרווח השנתי.
Our cable news division accounts for less than 3% of AWM's annual revenue.
לא הצלחנו לצמצם אותו לפחות מ -130 ימי צילום.
Couldn't budget under 130 days.
כל חברה שיותר מעשרה אחוז מעובדיה מקבלים תלושי מזון חייבת להגדיל את השכר עד שתרד לפחות מ -10 אחוזים.
Any corporation who has more than ten percent of its employees on food stamps has to increase wages until they're below ten percent.
יש אבק עצמות לפחות מ -7 גופות שונות במסנן פתח-האוורור.
There's bone dust from at least seven other bodies in that vent filter as well.
התובעת לא מוכנה להסכים לפחות מ -5.
ADA won't go lower than five.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32. מדויק: 1. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo