הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השלילה" לאנגלית

disbarment
elimination
negative
negation
doghouse
טוני כבר לא מיצג אותי בשימוע השלילה שלי.
Tony is no longer representing me at my disbarment hearing.
בסדר, אם אתן לך לבוא, תוכל לסתום עם בדיחות השלילה?
All right, if I let you come, Will you shut up with the disbarment jokes?
רק שהוא אינו תואם לדגימת השלילה שלקחנו מגרג.
Except it doesn't match the elimination sample we took from Greg.
באמצעות תהליך מדעי, של הוכחה בדרך השלילה
So via a scientific process of elimination,
אני לא אוהב את השלילה הכפולה.
I don't like the double negative.
הוכחת השלילה הינה שימוש לוקה."של המונחים "מדעי"ו "עובדה
Proving a negative is misuse of both the term "science" and "fact",
עכשיו שאני יודע את זה איני יכול כבר ליצג אותך בשימוע השלילה הזה.
Now that I know that, I can no longer represent you in this disbarment hearing.
ומכיוון שהפשיטו אותך מהתארים, יש להם את טורניר השלילה הזה כדי למצוא אלוף חדש.
And since they stripped you of your title... they're having this elimination tournament... to figure out a new champ.
מה משמעות השלילה הזו?
What is the meaning of this negative?
הניגוד שלך, השלילה שלך
Your opposite, your negative.
הוכחה על דרך השלילה
Process of elimination.
כן הרשיתי לעצמי למצוא לך משפטן שייצג אותך בשימוע השלילה.
I did take the liberty of finding you an attorney To represent you at the disbarment hearing.
כל שאנו יודעים כעת על סולאריס הוא בדרך השלילה ודומה להר של עובדות פזורות אשר לא ניתן להכניס למסגרת אחת ותהא המסגרת אשר תהא.
Everything we now know about Solaris is negative and has come to resemble a mountain of disjointed, incoherent facts that strain credulity.
לכלל(י) השלילה אין שורות לעבד.
The elimination rule(s) does not have any lines to process.
לצערינו בנישואים, אין אפשרות לקבל את החיוב ללא השלילה.
In marriage, one can't have one without the other.
אלא אם השלילה תואמת את האינטרס הלאומי.
Unless the trampling satisfies a compelling state interest.
בתהליך השלילה, נשיג את הנשים אני מת על זה!.
By process of elimination, we land the ladies.
והיא כתבה ספר המתאר את חמישה שלבים של צער, השלילה להיות הראשונה.
Elisabeth Kubler-Ross, and she wrote a book outlining the five stages of grief, the first being denial.
כרגע את ומייק נאבקים על המקום הראשון ברשימת השלילה של סאם.
Right now, you and Mike are fighting for top bunk in Sam's doghouse.
אני פשוט צריך להתרחק מכל השלילה שכאן אז אני צריך להתרכז!
I just need to get away from all this negativity so I can concentrate!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 38 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo