הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השמנת יתר חולנית" לאנגלית

חפש את השמנת יתר חולנית ב: הגדרה מילים נרדפות
obesity
morbidly obese
נער מתבגר עם השמנת יתר חולנית.
[Laughs] A morbidly obese teenager.
נער מתבגר עם השמנת יתר חולנית.
A morbidly obese teenager.
ביחד, נוכל לנצח ילדים בעלי השמנת יתר חולנית.
Together, we can defeat obese children.
לאמריקאי מכסח אסלות עם השמנת יתר חולנית אם לא אקבל סוג כלשהו של נאגטס כל 5 דקות, אמות.
If I don't have some kind of nugget every five minutes, I'll die.
ילדים בעלי השמנת יתר חולנית אני בטוחה שזה היה.

תוצאות נוספות

אתה עומד על 58, מה שמצביע על השמנת יתר קיצונית, או אפילו חולנית.
You're at 58, which is in the extreme obesity, or morbid obesity.
נסעתי הרבה כדי למצוא השמנת יתר ברמה כזו
I've travelled a long way to find obesity on this scale.
השמנת יתר ועישון הינם בין הגורמים המובילים לתחלואה ותמותה בעולם.
Obesity and smoking are among the leading preventable causes of morbidity and mortality in the world.
"השמנת יתר היא עונש על חטאים שבוצעו בחיים קודמים.
Obesity is a punishment for sins committed in a previous life.
אמריקה זוללת מזון מעובד, ונוצרה מגפה של השמנת יתר.
America is gorging itself on processed food, creating an obesity epidemic.
אל בנדים, שאתה מחויב בפשעים נגד השמנת יתר.
Al Bundy, you are charged with crimes against obesity.
קרוב ל -100 מיליון אמריקאים בימינו סובלים מעודף משקל או השמנת יתר.
Nearly 100 million Americans are today either overweight or obese.
השמנת יתר לא גורמת קרישי דם -
Obesity doesn't cause blood clots.
כאשר השמנת יתר הפכה לבעיה, משרד החקלאות הוכנס לניגוד העניינים
When obesity became a problem, the Department of Agriculture was put into conflict of interest.
מספר ארבע וחמש היו, השמנת יתר בילדים ובעיות קשורות סכרת
Number four and five were childhood obesity and diabetes-related issues.
וכיום, לחם מקושר עם השמנת יתר, שזה מוזר מאוד.
And today, bread now is associated with obesity, which is very strange.
אבל בעולם שלי, זה נקרא הפחתת השמנת יתר וסכרת.
But in my world, it's called reduced obesity and diabetes.
מה אם השמנת יתר היא מנגנון התמודדות לבעיה הרבה יותר מאיימת שקורית מתחת לתא?
What if obesity is a coping mechanism for a far more sinister problem going on underneath the cell?
מה אם חלק מהרעיונות הבסיסיים שלנו אודות השמנת יתר הם פשוט לא נכונים?
What if some of our fundamental ideas about obesity are just wrong?
אבל אורח חיים בריא מסייע גם לאנשים עם השמנת יתר.
But a healthy lifestyle helps obese people too.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 5. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo