הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השמצה" לאנגלית

חפש את השמצה ב: הגדרה מילים נרדפות
slander
defamation
smear
slur
aspersion
denigration
slanderous
ADL
Anti-Defamation
GLAAD

הצעות

זו לא השמצה אם יש הוכחות.
It is not slander if there is proof.
אנחנו לא מדברים על תמונות עירום או השמצה נגד החברה.
We're not talking about naked photos or slander against the company.
היא זכתה בטענות על השמצה, מצוקה רגשית ופגיעה במוניטין.
She won on charges of defamation, emotional distress, and damaged reputation.
עכשיו הוא תובע מפני שלושה מיליון דולר על השמצה.
Now he is suing Penny for $3 million for defamation.
אם תדפיסי את זה, זה יושלך בתור טקטיקת השמצה קומוניסטית ואת תפוטרי בתור קורבן למתיחה קומוניסטית.
If you print it it'll be dismissed as a commie smear tactic and you'll be dismissed as a commie stooge.
מאמר השמצה על דרישות הנגנים.
a smear article about our players' demands.
הוא מייצג אותי בתיק של השמצה.
He's representing me in my defamation case.
זאת השמצה ללא בסיס, חד וחלק.
This is slander with no basis, pure and simple.
אתה צריך לעצור אותו על השמצה.
You should arrest him for slander.
כל מה שאנחנו יודעים על גורלו הוא השמצה יחידה זו.
All that we know of his fate, is this one slander.
אנא, אדוני, בנוגע לאחותי, זו השמצה.
Please, sir, about my sister, it's a slander.
אתה יודע, דמיון פרוע אין הגנה נגד השמצה.
You know, wild imagination's no defense against slander.
אבל האמת היא הגנה מלאה כנגד השמצה.
But truth is a complete defense for defamation.
מה שבתך פרסמה היה השמצה היא צריכה להיחשב.
What your daughter posted was slander.
השמצה, הוצאת דיבה, לעז, ריגול תעשייתי.
Slander, libel, defamation, industrial espionage!
שבתי מיד כדי שתדיח אותי ושתגיש אישום בגין השמצה.
I returned so you could dismiss me and press charges for slander.
ואני מתחייב בזאת לא לחזור על דברי השמצה כאלה אי פעם בעתיד.
I hereby undertake not repeat any such slander at any time in the future.
אבל יש לי הרבה מה לספר למשטרה זו השמצה, אינך יכולה לעשות זאת תני לה לדבר, יקירתי
But I have a lot to tell the police. That's slander, you can't do that! -Let her talk, darling.
אם השמצה היא הבעיה, נוכל לבקש."צו-מניעה נגד "אחת שיודעת.
If slander's the issue, seek an injunction against Gossip Girl.
אם לא היו לך, יכולים לתבוע אותנו על השמצה, על הטלה מכוונת או הפרעות נפשיות...
If you didn't, we can be sued for defamation, for intentional infliction of emotional distress...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 140. מדויק: 140. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo