הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התאבדות המונית" לאנגלית

חפש את התאבדות המונית ב: הגדרה מילים נרדפות
הוא שכנע אותם לבצע התאבדות המונית.
He persuaded them to commit mass suicide.
מישל, את מדברת על התאבדות המונית שמאורגנת ע"י סוכנות ממשלתית.
Michelle, you are talking about mass suicide facilitated by an agency of the government.
האם זו תהיה התאבדות המונית מפיצוץ מטען, אני מקווה?
Is this to be mass suicide by explosion, I hope?
כמו שהם מבצעים איזה סוג של התאבדות המונית.
like they were committing some kind of mass suicide.
אתה מרומה אותם לתוך התאבדות המונית.
You tricked them into mass suicide.
יש שם כת דתית שמתכוננת לעשות התאבדות המונית כשמטר המטאורים יתחיל!
There's a religious cult in there that plans to commit mass suicide when the meteor shower starts!
אנו מרמים אותם וגורמים להם לבצע התאבדות המונית.
We're tricking them into committing mass suicide.
אז השאלה היא איך נמנע התאבדות המונית בלי להפר את חופש הדת?
NADINE: So the question becomes: how do we prevent a mass suicide without interfering with freedom of religion?
הם מסרבים לצאת החוצה, ומסתבר שהם עדיין הולכים לבצע התאבדות המונית ברגע שמטר המטאורים יתחיל, וזה יקרה ברגעים ספורים!
They are refusing to come out and apparently, they still plan to commit mass suicide once the meteor shower starts which should be any moment now!
אבל להיכנס למלחמה ללא מנהיגות, ללא ארגון מתאים יהיה הדבר התאבדות המונית.
But entering into a war, without leadership, without proper organization, would merely be mass suicide.
הוא מארגן התאבדות המונית?
Is he organizing a mass suicide?
אתה מדבר על התאבדות המונית...
You're talking about mass suicide.
זאת התאבדות המונית פזיזה.
It is impetuous mass suicide.
והממשלה שלך תיקח את הקרדיט על מניעת התאבדות המונית.
We bring our citizens back, your government takes full credit for preventing a mass suicide.
אז מה הא ט כ(אלכוהול, טבק, כלי לוחמה)עושים כשפנאטים דתיים עומדים לבצע התאבדות המונית?
So what does the ATF do when religious fanatics are going to commit mass suicide?
מה שנראה כמו טרגדיה, התאבדות המונית של קבוצת תלמידי-קולג' מעורערים בנפשם, עלול להיות עבודה של רוצח בודד, שגופתו טרם נמצאה.
What appears to be a tragic mass suicide involving a group of mentally unstable college kids may in fact be the work of a lone deranged killer whose body has yet to be found.
כן האם תרצי למנוע התאבדות המונית של אזרחים אמריקאים?
Would you like to prevent the mass suicide of U.S. citizens trapped in a cult
אבל את לא שומעת על שום התאבדות המונית שם.
But you don't hear about any mass suicides there.
אם אעצור את הקיסר, אתמודד עם התאבדות המונית כנראה התקוממות רחבת היקף.
If I arrest the Emperor, I'll face mass suicides, possibly open revolt.
סיפרת לאישתי סיפורים על אנשים שהועתקו, התאבדות המונית, ילדים נרצחים, סיפורים שאתה טוען שמישהו אחר סיפר לך.
You told your wife stories of people being replicated, mass suicides, children being killed, stories that you claim someone else told you.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 29. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo