הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התווספות" לאנגלית

ודי מהר, עם התווספות הדורות הקלטת נשמעת כמו זבל.
and pretty soon, with successive generations that tape sounds like garbage.
לכן הם ציפו להבזקי אור קבועים בכל שש שעות עם התווספות מהירות התנועה של כדוה"א למהירות האור של הקרן הראשונה ולאחריה השנייה.
So they expected to see a regular pulsing of the pattern every six hours as the Earth's motion added to the speed of light in first one beam and then the other.

תוצאות נוספות

כשמשתמשים באפקט, שורות קוד שונות מתווספות לקובץ בתצוגת Code.
When you use an effect, various lines of code are added to your file in the Code view.
לא ניתן להשתמש ב - CompleteAdding בו-זמנית יחד עם התוספות לאוסף.
CompleteAdding may not be used concurrently with additions to the collection.
ביאנקה רוצה חתונה גדולה עם כל התוספות.
Well, Bianca wants a big wedding with all the trimmings.
בהמשך, מדרגות נוספות, התווספו לצד המבנה
Next, extra steps were added at the side of the building
אחת התוספות האחרונות לארסנל של הפלאונטולוג.
One of the latest additions to the paleontologist's arsenal.
מציין שכותרות לא מתווספות, דבר המספק חוויית משתמש תואמת יותר.
Specifies no headers are added, which provides a more compatible user experience.
אירוע שיופעל כאשר שורה אחת או יותר מתווספות לאוסף השורות.
Event raised when one or more rows are added to the rows collection.
לא נטען. אתחול טוען התוספות המנוהלות נכשל.
Not loaded. The Managed Add-in Loader failed to initialize.
המסמך שצוין אינו מופיע ברשימת התוספות.
The specified document is not in the Add-in list.
מיקום אחד או יותר התווספו לרשימת המועדפים שלך.
One or more locations was added to your Favorites list.
הוסף תוספות מקטלוג התוספות של הארגון.
Insert add-ins from your organization's add-in catalog.
באפשרותך להשתמש בכלי זה ליצירת קובץ Script אשר יוצר GPO כדי להפוך את התוספות לזמינות או לחסום אותן, כפי שצוין.
You can use this tool to generate a script that creates a GPO to enable or block the add-ins as specified.
תוספות מחנות Office חסומות. עבור אל מרכז יחסי האמון כדי לקבוע את תצורת הקטלוגים של התוספות.
Add-ins from the Office Store are blocked. Go to the Trust Center to configure your add-in catalogs.
התוספות לייצוא PDF ו - XPS של Microsoft אינן מותקנות באופן תקין. באפשרותך לקבל את הרכיבים העדכניים ביותר מ -.
The Microsoft PDF and XPS export add-ins are not installed correctly. You can get the most recent components from.
כדי לראות את התוספות שבתקליטור, נווט לתיקייה Goodies שבתיקיית השפה בתקליטור.
To view the extras on the disc, navigate to the Goodies folder in your language folder on the disc.
הכירו את ארבעת התוספות החדשות למשפחת השרתים מדגם PowerEdge
Introducing 4 New Additions to the PowerEdge Server Family
קבל בברכה את התוספות החדשות למשפחת מוצרי Latitude
Welcome the newest additions to the Latitude family
אז זה קשה מאוד לעשות את כל התוספות האלה.
So it's extremely hard to do all of those additions.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 259. מדויק: 2. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo