הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התוכנית" לאנגלית

plan show program programme scheme
design
application
agenda
layout
planned
planning
programming
schedule
plane
WITSEC

הצעות

כשתסיים עם הטיוטה או התוכנית, באפשרותך
When you're finished with the draft or plan, you can
לאחר שקובץ הפרוייקט מוגדר, נוצר מסמך להסברת התוכנית.
Once the project file is defined a document is created to communicate the plan.
אנחנו רוצים ליצור שחזור של הסיפור בשביל התוכנית שלנו.
We just want to do a re-creation of the story for our show.
התוכנית הזאת נועדה לעזור לכל הצופים שלנו.
This show is about helping all of you who are watching us.
כלים המרחיבים את הפונקציונליות של התוכנית Visio.
Tools that extend the functionality of the Visio program.
בחר את התוכנית שבה ברצונך ש - Internet Explorer ישתמש לצורך עריכת קבצי HTML.
Choose the program that you want Internet Explorer to use for editing HTML files.
בעת הערכת התוכנית, שים לב שהביצועים העתידיים של מניית Intel והערך של האופציות שבידך יהיו תלויים במספר גורמים.
In evaluating the program, be aware that the future performance of Intel stock and the value of your options will depend upon several factors.
הרץ את התוכנית Share לפני קריאה או שמירה של קבצים.
Please run the Share program before you read or save files.
תכונה זו מחייבת Microsoft Outlook, שאינו מותקן כעת במחשב. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין את התוכנית.
This feature requires Microsoft Outlook, which is not currently installed. Run Setup to install the program.
חסמנו את אפשרות התוכנית להשתמש ב-Skype. הדבר נעשה כדי להגן על המחשב שלך.
We have blocked this program from using Skype. This is to protect your computer's security.
התקן או הסר מופע של StreamInsight או תקן את התוכנית.
Install or remove a StreamInsight instance or repair the program.
אנו מעריכים את השותפות המתמשכת שלך עם התוכנית PartnerDirect ומקווים שתיהנה מהעדכונים שערכנו באתר.
We appreciate your continued partnership with the PartnerDirect program and hope you enjoy the updates we have made to the site.
Dell גם יכולה לעבוד איתך על יישום התוכנית
Dell can also work with you to implement the plan
ציין את שם התוכנית אותה תרצה להריץ.
Specify the name of the program that you want to run.
שמחתי לגלות שהם מסכימים עם התוכנית שלי.
I was happy to find that they agreed to my plan.
עליך להשתדל להפוך את התוכנית להצלחה.
You should struggle so hard to make this program work.
התוכנית PartnerDirect של Dell מציעה הגנת עסקה לעסקאות רשומות ומגוון משאבים עבור אנשי המכירות והצוותים הטכניים שלך.
Dell's PartnerDirect program offers deal protection for registered deals and a variety of resources for your sales and technical teams.
שגיאה CODEEDIT.DLL חסר בספריית התוכנית Visio. נא התקן מחדש את הקובץ החסר.
Error! CODEEDIT.DLL is missing from the Visio program directory. Please reinstall this missing file.
Dell מספקת את יתרונות התוכנית הנחשבים ביותר בעיניי השותפים שלנו, לפי דיווחם.
Dell offers the program benefits that Partners like you told us matter most.
התוכנית שלך שנונה כמו ריקוד זיווג פרנגי.
Your program's about as subtle as a Ferengi mating dance.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11205. מדויק: 11205. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo